14-09-08

Kwaliteiten in de kinderzorg

Opvang-cursus

Kwaliteiten in de kinderzorg

kusjemickeymini

In de kinderzorg heeft iedereen verwachtingen: mensen die een opvang zoeken, mensen die een opvang gevonden hebben, mensen die in de opvang willen werken, de kinderen, de begeleiders van de opvang etc. Om goed te kunnen samenwerken en functioneren is het van uitermate groot belang dat die voorwaarden door iedereen gerespecteerd worden. De meest voorkomende voorwaarden kunnen zijn:

 • De ouders en medewerkers moeten ten allen tijde bij de verantwoordelijke terecht kunnen met vragen. Dat kunnen praktische vragen zijn, maar ook vragen over de financiën, politieke instantie's,...
 • Je kunt verwachten dat de medewerkers van het kinderdagverblijf sociaal vaardig zijn en zeer graag met kinderen omgaan. Dat is op z'n minst een minimum vereiste.
 • Communicatie is het sleutelwoord bij opvang: het creeërt vertrouwen. De communicatie kan schriftelijk gebeuren door vb een heen-en-weer boekje waar de ouder in kan lezen hoe het vergaan is met het kind die dag, waarin schriftelijke afspraken kunnen gemaakt worden, waarin aandachtspunten vernoemt kunnen worden etc. Ook mondelinge communicatie is belangrijk. Het is voor elke ouder en medewerker fijn als er ook nog eens mondeling meegedeeld wordt wat de verwachtingen zijn, hoe het vergaan is met het kind die dag, wat de verdere plannen zijn etc.
  • Luisteren is een onderdeel van de communicatie, maar hier heb ik het meerbepaald over "luisteren zonder te horen". Tussen de regels lezen, zeg maar.
  • Klachten formuleren is ook nog een onderdeel van de communicatie. Elke partij heeft het recht te weten waar hij terecht kan met z'n klachten. Klachten kunnen een grote hulp zijn bij het verbeteren van de situatie.
  • Formele contacten zijn ook al even belangrijk. Ouders vinden het altijd plezant om af en toe uitgenodigd te worden tot een formeel contact als vb een opendeurdag. Zoiets schept ook vertrouwen en duidelijkheid.
  • Het huishoudelijk reglement moet hier ook een plaats in het lijstje krijgen. Elk opvanginiciatief heeft een huishoudelijk reglement waarvan elke werknemer een zeer goede kennis heeft en waarvan de ouder een dubbel heeft. In dergelijk huishoudelijk reglement staat natuurlijk veel meer dan "geen schoenen op de trap". Het is een document dat de ouders informeert over de werking van het kinderdagverblijf, dat meer info geeft over wat te doen als er iets foutloopt en dat rechtzekerheid geeft.
  • Assertiviteit is ook een sleutelwoord bij de kinderopvang. En dit tenopzichte van elke partij.
  • Rapporten en/of verslagen uitbrengen zijn al even belangrijk. Het opvanginiciatief moet kunnen verslag uitbrengen naar de ouder toe, maar ook naar een derde, betrokken instantie (denk aan Kind en Gezin).. Een opvang die werkt met stagaires moet ook daar verslag over kunnen uitbrengen.
  • Wanneer een kindje ingeschreven wordt in de kinderopvang, is ook die situatie een uiterst belangrijk communicatiemoment. Het is het eerste nabije contact. Er wordt een voorstelling gedaan van de opvang, een voorstelling van het huishoudelijk reglement, van de werknemers, normen en waarden, gebruiken en mogelijkheden.
  • Er zijn ook team-meetings/coachings nodig. Die zorgen ervoor dat er niets van informatie verloren gaat. Bij alles wat de medewerkers doen, kunnen zij nagaan of er iets moet gerapporteerd worden. Met een bepaalde regelmaat wordt er dan samen aan de tafel gezeten en worden die rapportages doorgegeven en besproken. Zijn er coachings nodig, dan is het de verantwoordelijke zijn/haar taak om die nood te kunnen invullen.
  • De kinderopvang houdt ook steeds een "dagboek" bij waarin genoteerd wordt wie aanwezig is, wanneer , hoe lang,... Dat is ook een soort communicatiesysteem tussen de medewerkers onderling, de medewerkers met de ouders etc.
  • Het vragen van de mening van ouders, medewerkers en kinderen is eveneens van levensbelang bij de kwaliteiten van de kinderopvang. Daar kan je naar peilen via een invulformulier, maar ook door non-verbale signalen op te vangen.
  • De behoeften van alle partijen moeten steeds in het oog gehouden worden. Zo heeft de medewerker vb nood aan een duidelijk werkschema, en heeft de ouder nood aan vb schriftelijke afspraken. Het kind heeft dan weer nood aan o.a een zeer duidelijke structuur en heeft de verantwoordelijke vb nood aan een goede relatie tussen medewerkers en verantwoordeljke. Op die manier kun je samen naar oplossingen zoeken.
  • Besef ook steeds dat communicatie een onderdeel is van reclame maken en een netwerk uitbouwen.
  • Instructie's, aanwijzingen en rechtzettingen worden samen besproken maar de uiteindelijke beslissing gebeurt door de verantwoordelijke.

donaldwileenknuffel

 • Medewerkers zijn een zeer belangrijke spil in de opvang
  • Zowiezo moet de verantwoordelijke en de medewerker(s) kennis hebben van pedagogiek (opvoedkunde).
  • Hygiëne en veiligheid moeten centraal staan. Die zaken worden door elke werknemer hoog in vaandel gedragen en wanneer daar opmerkingen over te maken zijn, dan moeten die gerapporteerd worden tegen de medewerkers onderling en tegen de verantwoordelijke.
  • Toezicht houden gebeurt door alle medewerkers
  • Op die manier kan het rapporteren ook door verschillende mensen kan gebeuren. Elk mens heeft nu eenmaal zijn eigen perspectieven.
  • Zijn er specifieke situatie's zoals een ziek kind, dan moet de verantwoordelijkheid opgenomen worden en moeten stappen ondernomen worden.
 • De administratieve zaken gebeuren grotendeels door de verantwoordelijke, samen met de boekhouder.
  • Uiteraard is er ook steeds iemand die in afspraak met de andere betrokkenen de boodschappen moet doen en de reserves in het oog moet houden.
  • De lonen worden ook bijgehouden door de verantwoordelijke.
 • De controle van de gebouwen en inrichting gebeurt door verantwoordelijke, in samenspraak met derden (vb brandweer, Kind & Gezin,...)

11:24 Gepost door Kidsfun, in samenwerking met gezondheidshoekje.com in Opvang | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ouders, communicatie, opvang, kwaliteiten, samenwerken |  Facebook |

07-09-08

Voor de starters

Opvang cursus

Voor de starters en nieuwsgierigen

kidsfun

Het is niet gemakkelijk om te starten in de kinderopvang. Hoewel er wel goede websites bestaan voor starters.

Startenmetkinderopvang.be is een goede website voor wie onder begeleiding wil starten met een kinderdagverblijf. De website is van een man die zelf actief is in de kinderopvang. Je kunt van hem groepslessen krijgen, maar ook individuele info.

Kewlox-store.be is een winkel waar er zeer veel aandacht besteed wordt aan opbergsystemen.

De punt is er dan weer voor de beginnende ondernemer.

UnieKO is de beroepsvereniging voor zelfstandigen in de kinderopvang, uit Vlaanderen en Brussel. Ze hebben raamakkoorden met bepaalde firma's en organisatie's die de opvang ten goede kunnen komen. Ze hebben ook een zeer interessant forum.

Het zelfevaluatie instrument Z-KWAPOI kun je hier terugvinden.

Het hoe en wat van de kinderopvang, kun je hier vinden. Denk maar aan de kwaliteiten die een begeleider moet bezitten om een opvang te kunnen starten.

Om meer info te kunnen vinden over de verantwoordelijke van een kinderopvang: welke vaardigheden heeft die nodig vb.

Om te weten wat het verschil is tussen het attest van toezicht en een erkenning, dat vind je hier.

Heb je info nodig om schoolkinderen op te vangen

Er zijn zoveel verschillende opvangmogelijkheden. Hier wordt het verschil besproken tussen zelfstandig kinderdagverblijf, erkend kinderdagverblijf en een mini-creche

Verslagen, rapporten en brieven over de kinderopvang kun je hier vinden. Deze pagina geeft niet alleen maar cijfertjes weer, maar biedt ook algemene informatie.

Zoek je op heel veel vragen nog een antwoord als het gaat over een kinderopvang opstarten? De voorwaarden voor het gebouw, de prijs die de ouders betalen, de wetgevingen etc.

Als je een voorbeeld wil zien van hoe een overeenkomst er ongeveer uitziet, spiek dan eens hier.

Nog meer informatie over het opstarten van een eigen kinderopvang. Ook de nodige aanmeldingspapieren kun je hier terugvinden.

Ook de VLAO wil mensen helpen met het lanceren van hun opvang-droom.

Unizo is een erg gekende organisatie voor alle zelfstandigen. Dus ook starters. Zij helpen je een handje verder met het opmaken van een financieel plan

Wil je meer info over de kinderopvang in West Vlaanderen? Hier kun je een verslag vinden over de leeftijden van de gemeenten, de opvangmogelijkheden etc.

Heb je vragen over wie opvang zoekt en waarom opvang gezocht wordt? Welke zijn de redenen waarom men geen opvang wil? Heel veel info, aangegeven door de Belgische overheid.

Hoe verloopt het zoekproces naar kinderopvang? is een sprekende titel voor een document, opgemaakt door een politieke partij.

De behoeften en het aanbod van de kinderopvang wordt hier besproken. Waarom zou men moeten investeren in de opvang? Wat met de kwaliteit van de kinderopvang? En tot slot, hoe zit het met de lokalen voor het houden van opvang?

Cijfers over het kind in Vlaanderen: hoe gaat het met de geboortes? Hoe gaat het met de keuze voor borstvoeding? Hoe zit het met de gezinssituatie's?

Zoals je misschien weet, krijgen opvanginiciatieven af en toe bezoek van de inspectie van Kind en Gezin. Wil je daar meer over weten, dan ben je hier op de goede plaats.

De gezinsbond steekt ook z'n handje toe door het geven van nuttige informatie op hun website.

Nuttige info over opvang: hoe zit het vb met de verzekeringen? Hoe zit het met de vergunningen? Hoe zit het met de kostenvergoeding en zoveel meer...

Zoek je meubelen voor in je opvang iniciatief? Dan kun je hier alvast terecht.

Kindermeubels, poppenhuizen, houten speelgoed, instrumenten, muziekdozen en nog zoveel meer zijn hier te verkrijgen. Toysavers is de naam van de instantie.

Lifetime wordt steeds bekender. Ze hebben dan ook een mooi assortiment van kindermeubelair.

Zorgpunt is ook een handig adres voor mensen uit de zorgsector die wat vragen of hulp nodig hebben in de formalliteiten die een zaak met zich meebrengt.

Voor een sociale verzekeringsgroep kan je terecht bij Xerius

20:59 Gepost door Kidsfun, in samenwerking met gezondheidshoekje.com in Opvang | Permalink | Commentaren (1) | Tags: links, opvang |  Facebook |

04-09-08

Kinderopvang in België

Opvang-cursus

Opvang in België

allemaalslapenindebadkuip

Zoek je info over de algemene jaarverslagen, dan kijk je best even hier. Wil je eens weten wie en waarom opvang gezocht wordt, kijk dan hier. Dat kinderopvang zoeken niet eenvoudig is, dat weten we allemaal... en nu eindelijk ook bij de politiek. En hoe zit het met de behoeften aan kinderopvang?

West-Vlaanderen heeft een prachtig PDF document klaar voor de mensen die op zoek zijn naar meer info over de opvang in West-Vlaanderen: de volledige kinderopvang in West Vlaanderen werd door hen in kaart gebracht. Je kunt er de bevolkingsdichtheid nagaan, de gemiddelde leeftijd van de inwoners etc.

Oost-Vlaanderen stelt u met trots zijn opvangen voor met hun naam en een korte mededeling. Vind je dat maar niets en wil je gewoon liever weten waar en wie opvang aanbiedt, klik dan maar hier. Heb je de cijfers over de opvang nodig, klik dan maar hier.

Antwerpen doet vanzelfsprekend ook mee, zij bieden eveneens de kinderopvang in kaart. Maar heb je gewoon adressen voor kinderopvang nodig, dan klik je hier.

En hoe is het in Brussel gesteld met de opvang? Zij hebben eveens een "kinderopvang in kaart" website aan. Ook Kind & Gezin heeft iets gelijkaardigs aan te bieden. En tot slot wou ik u ook dit PDF bestand niet onthouden over kinderopvang in Brussel.

16:52 Gepost door Kidsfun, in samenwerking met gezondheidshoekje.com in Opvang | Permalink | Commentaren (0) | Tags: opvang |  Facebook |

02-08-08

Opvang? Opvang!

Opvang-cursus


Opvang? Opvang!

Disney%20Poobaby%20popi1

De vraag naar opvang is de afgelopen jaren drastisch gestegen. Steeds meer gezinnen gaan met 2 fulltime werken, en dat is niet altijd een keuze... De opa's en de oma's van vandaag zijn daarnaast ook een stuk actiever dan vroeger: nu gebeurt het vaker dan vroeger dat oma en opa andere plannen hebben dan babysitten op de kleine. Tot slot hoeft men kinderopvang ook nog nauwelijks te laten voor de prijzen. Die vallen zeer goed mee en zijn trouwens ook in te brengen bij de belastingen. Kinderopvang is dus zeker geen kwestie meer van "niet kunnen zorgen voor", maar meer een bewust kiezen voor opvang. Opvang heeft zoveel meer te bieden dan 's middags een bordje eten voorzien voor je kindje terwijl je weg bent. In een opvang kan een kind een heleboel leren: door leeftijdsgenootjes met elkaar te zien werken, door jongere kinderen te zien werken met elkaar én door oudere kinderen te zien omgaan met elkaar. Ze leren regels, normen en beperkingen kennen en aanvaarden. Ze leren omgaan met elkaar, delen, troosten, omgaan met diversiteit, luisteren, keuzes maken, zich uitdrukken, wachten, respect hebben, helpen, zich alleen en in groep bezighouden, overleggen, samenspelen en werken...  En dat is heel wat!

Er zijn verschillende soorten opvang waar u kunt voor kiezen: een aangesloten onthaalouder, een zelfstandig onthaalouder, een erkend kinderdagverblijf (KDV), een zelfstandig kinderdagverblijf (KDV) of mini creche (MC) en een buitenschoolse kinderopvang (BKO). Hoewel ze elk hun typische eigenschappen hebben, zijn de prioriteiten natuurlijk van elk type opvang hetzelfde: flexibiliteit, individualisering, stimulering, structurering, stimulans tot zelfstandigheid, bewegingsvrijheid en veiligheid.

Disney%20Poobaby%20po1

Betekent flexibele opvang dan dat de opvang zich ten allen tijde moet aanpassen naar de behoeften van de ouders? Neen, zoiets kan ook niet verwacht worden. Flexibele opvang betekent wel dat de opvang zich bewust is van de noden van de ouders en bereid is om daarop in te spelen. Verder betekent flexibele opvang ook dat die vrij is om al dan niet vb zieke kinderen op te vangen. Onder individualisering verstaat men de individuele aanpak bij de kinderen. Stel: Noah is nog helemaal niet moe als het middagdutjesuur aangebroken is. Wanneer de opvangvoorziening individualiserend gericht is, kan zij ervoor kiezen om het kind nog enige tijd te laten spelen totdat het kind moe is. Maar dat betektn evenzeer dat de opvang materialen aanreikt die gericht zijn naar de leeftijd en mogelijkheden van het kind.  Onder stimulering verstaan we dan weer de stimulans tot vb de ontwikkeling. Een opvang heeft ook de taak om de ontwikkeling van het kind te stimuleren. Dat kan op allerlei verschillende manieren zoals vb het aanreiken van speelgoed waarbij de taalontwikkeling gestimuleerd wordt.  Structurering betekent dat er een bepaald dagritme en/of structuur wordt gebruikt. Kinderen hebben er grote baat bij om een vast ritme te hebben: in een opvang is het absoluut aan te raden om met dergelijke schema's te werken: vooral omdat het hier over meerdere kinderen gaat. Het belang van structuur en ritme ligt bij het feit dat het kind ten allen tijde weet wat er komt. Zelfstandigheid is een zeer groot pluspunt, en dat wordt ten volle aangeleerd in een opvang. Zelfstandigheid is in geen geval hetzelfde als het kind aan z'n lot overlaten. Het is wél de bedoeling dat het kind zelf leert dingen te ondernemen (met de verzorgende spreken, het jasje aandoen,...), zichzelf bezig te houden,... Bewegingsvrijheid betekent de mogelijkheid die een kind krijgt om te ondernemen en ontdekken. Bewegingsvrijheid stimuleert z'n eigenwaarde, zelfbeeld, zelfvertrouwen, creativiteitsinzicht, fantasievermogen... Wat heeft het voor nut dat je alles verbied wat een kind wenst te ondernemen? Veiligheid moet primeren, maar er moet zowiezo een zekere mogelijkheid bestaan voor het kind om zich te ontplooien. Tot slot staat veiligheid garant voor een veilige omgeving voor het kind (van de slaapzaal tot het speelgoed, tot de voeding...) , veilige handelingen door en voor het kind (kindje niet alleen laten op de luierkussen vb),...

Zoals ik eerder vermeldde, zijn er verschillende types opvang. Laat me beginnen bij de onthaalmoeders. (OM) Er zijn 2 soorten onthaalmoeder: zelfstandige onthaalmoeders (bepalen zelf de prijs en moeten zelf alles regelen) en een aangesloten onthaalouder (de prijs ligt hier wettelijk vast en houdt rekening met het inkomen van de ouders). Bovendien werkt deze onthaalouder samen met specifieke instellingen voor het runnen van de opvang.  Een onthaalmoeder vangt kinderen in een huiselijke omgeving op, en mag niet meer dan 8 kinderen ter gelijke tijd opvangen. De onthaalmoeder is vrij om al dan niet kinderen met een specifieke zorgbehoefte op te vangen (ziekte, handicap, anderstaligheid...) Er zijn ook kinderdagverblijven: (KDV) erkende of zelfstandige kinderdagverblijven (en mini creches). Hier werkt ook het erkende kinderdagverblijf samen met instellingen om de opvang te runnen en ligt de prijs wettelijk vast. Bij een zelfstandig kinderdagverblijf bepaald de verantwoordelijke zelf de prijs en is hij/zij volledig zelfstandig.  Kinderdagverblijven bezitten speciaal ingerichte ruimtes voor de opvang van de kinderen en bestaat uit een pak meer kinderen: van 23 tot wel 100 kinderen (1 begeleider per 7 kleine kinderen). De kinderen worden in leefgroepen ingedeeld en krijgen hun vaste begeleider(s) die specifiek zijn opgeleid in de kinderzorg. Het is een vrije keuze van het kinderdagverblijf en de mini creche om al dan niet kinderen op te vangen met een specifieke zorgbehoefte. Een minicreche (MC) lijkt sterk op een kinderdagverblijf met dat verschil dat een mini creche maximum 22 kinderen mag opvangen en áltijd zelfstandig is. Zowel de MC als het zelfstandig KDV bepaald zelf de prijs: zij kunnen net als erkende opvangcentra een attest afleveren voor de fiscale aftrekbaarheid van de kostprijs.U kunt ook kiezen voor een BKO (buitenschoolse kinderopvang) die kinderen uit de kleuterschool en het lager onderwijs opvangt buiten de schooluren. Dat is dus een opvangvoorziening voor de schooluren, tijdens de middag, woensdagnamiddag, op vrije schooldagen, na de schooluren etc. Een BKO vind ook plaats op speciaal voorziene plaatsen en legt de nadruk op "vrije tijd".

Disney%20Poobaby%20ti1

Misschien heeft u al van andere jonge ouders gehoord dat opvang zoeken niet altijd zo vlotjes verloopt als men zelf zou willen. Vandaar deze paar tips:

 • Maak eerst voor jezelf uit:
  • wanneer je de opvang nodig hebt (dagelijks?)
  • wat je verwacht van de opvang (groepsopvang?)
  • wat vind je belangrijk in de opvang (prijs? tuin?diploma's?)
  • hoe wil je dat de opvang werkt? (erg strikt?)
  • waar wil je dat de opvang ongeveer gelegen is?
 • Bezoek een paar kinderopvangorganisatie's naar jou wens, in jou buurt.
  • Adressen van kinderopvangorganisatie's in België kunt u hier vinden
  • Leg duidelijk voor aan de verantwoordelijke wat jij belangrijk vind
  • Stel voldoende vragen
   • Wat is de prijs? Is alles daarbij inbegrepen?
   • Wat gebeurt er als je kindje ziek wordt tijdens de opvang?
   • Wat gebeurt er als je kindje 's morgens ziek blijkt te zijn?
   • Wat zijn de opvoedingsprincipes?
   • Is het nodig dat het kind zelf luiers of andere verzorgingsmaterialen mee te brengen?
   • Mag het kind z'n eigen knuffel meebrengen of z'n eigen fopspeen?
   • Hoe ziet het dagritme eruit? Is er voldoende ruimte om het kind z'n eigen ritme te laten begaan?
   • Hoe staat men t.o.v straffen en belonen?
   • Zijn er speciale toelatingsvoorwaarden?
   • Welke verzekeringen heeft de opvang?
   • Kan je de ruimtes waar de kinderen verblijven inkijken?
   • Kan je ten allen tijde langs komen?
   • Zijn er heen-en-weer schriftjes?
   • Hoe staat men er tegenover om samen te werken voor vb de zindelijkheidstraining?
   • Wat gebeurt er als je je kind niet tijdig kunt ophalen?
   • Kan je je kind op voorhand al eens laten langskomen?
   • Krijg je een betalingsbewijs?
   • Wanneer moet er worden betaald?
   • ...
  • Wacht niet té lang met het intekenen bij een opvang want de opvangmogelijkheden zijn schaars. Het is aan te raden om al uit te kijken naar een opvang, een paar maanden voor de geboorte.Bij het intekenen zelf, zal men een paar gegevens vragen:
   • De naam van de vader en moeder
   • Het adres
   • Eén of meerdere telefoonnummers waar één of beide ouders ten allen tijde op te bereiken is
   • De huisarts van het kind (naam & telefoonnummer)
   • Bijzonderheden zoals allergieën
   • ...
  • Maak bij het intekenen schriftelijke afspraken

21:50 Gepost door Kidsfun, in samenwerking met gezondheidshoekje.com in Opvang | Permalink | Commentaren (0) | Tags: onthaalmoeder, opvang, creche |  Facebook |