02-08-08

Opvang? Opvang!

Opvang-cursus


Opvang? Opvang!

Disney%20Poobaby%20popi1

De vraag naar opvang is de afgelopen jaren drastisch gestegen. Steeds meer gezinnen gaan met 2 fulltime werken, en dat is niet altijd een keuze... De opa's en de oma's van vandaag zijn daarnaast ook een stuk actiever dan vroeger: nu gebeurt het vaker dan vroeger dat oma en opa andere plannen hebben dan babysitten op de kleine. Tot slot hoeft men kinderopvang ook nog nauwelijks te laten voor de prijzen. Die vallen zeer goed mee en zijn trouwens ook in te brengen bij de belastingen. Kinderopvang is dus zeker geen kwestie meer van "niet kunnen zorgen voor", maar meer een bewust kiezen voor opvang. Opvang heeft zoveel meer te bieden dan 's middags een bordje eten voorzien voor je kindje terwijl je weg bent. In een opvang kan een kind een heleboel leren: door leeftijdsgenootjes met elkaar te zien werken, door jongere kinderen te zien werken met elkaar én door oudere kinderen te zien omgaan met elkaar. Ze leren regels, normen en beperkingen kennen en aanvaarden. Ze leren omgaan met elkaar, delen, troosten, omgaan met diversiteit, luisteren, keuzes maken, zich uitdrukken, wachten, respect hebben, helpen, zich alleen en in groep bezighouden, overleggen, samenspelen en werken...  En dat is heel wat!

Er zijn verschillende soorten opvang waar u kunt voor kiezen: een aangesloten onthaalouder, een zelfstandig onthaalouder, een erkend kinderdagverblijf (KDV), een zelfstandig kinderdagverblijf (KDV) of mini creche (MC) en een buitenschoolse kinderopvang (BKO). Hoewel ze elk hun typische eigenschappen hebben, zijn de prioriteiten natuurlijk van elk type opvang hetzelfde: flexibiliteit, individualisering, stimulering, structurering, stimulans tot zelfstandigheid, bewegingsvrijheid en veiligheid.

Disney%20Poobaby%20po1

Betekent flexibele opvang dan dat de opvang zich ten allen tijde moet aanpassen naar de behoeften van de ouders? Neen, zoiets kan ook niet verwacht worden. Flexibele opvang betekent wel dat de opvang zich bewust is van de noden van de ouders en bereid is om daarop in te spelen. Verder betekent flexibele opvang ook dat die vrij is om al dan niet vb zieke kinderen op te vangen. Onder individualisering verstaat men de individuele aanpak bij de kinderen. Stel: Noah is nog helemaal niet moe als het middagdutjesuur aangebroken is. Wanneer de opvangvoorziening individualiserend gericht is, kan zij ervoor kiezen om het kind nog enige tijd te laten spelen totdat het kind moe is. Maar dat betektn evenzeer dat de opvang materialen aanreikt die gericht zijn naar de leeftijd en mogelijkheden van het kind.  Onder stimulering verstaan we dan weer de stimulans tot vb de ontwikkeling. Een opvang heeft ook de taak om de ontwikkeling van het kind te stimuleren. Dat kan op allerlei verschillende manieren zoals vb het aanreiken van speelgoed waarbij de taalontwikkeling gestimuleerd wordt.  Structurering betekent dat er een bepaald dagritme en/of structuur wordt gebruikt. Kinderen hebben er grote baat bij om een vast ritme te hebben: in een opvang is het absoluut aan te raden om met dergelijke schema's te werken: vooral omdat het hier over meerdere kinderen gaat. Het belang van structuur en ritme ligt bij het feit dat het kind ten allen tijde weet wat er komt. Zelfstandigheid is een zeer groot pluspunt, en dat wordt ten volle aangeleerd in een opvang. Zelfstandigheid is in geen geval hetzelfde als het kind aan z'n lot overlaten. Het is wél de bedoeling dat het kind zelf leert dingen te ondernemen (met de verzorgende spreken, het jasje aandoen,...), zichzelf bezig te houden,... Bewegingsvrijheid betekent de mogelijkheid die een kind krijgt om te ondernemen en ontdekken. Bewegingsvrijheid stimuleert z'n eigenwaarde, zelfbeeld, zelfvertrouwen, creativiteitsinzicht, fantasievermogen... Wat heeft het voor nut dat je alles verbied wat een kind wenst te ondernemen? Veiligheid moet primeren, maar er moet zowiezo een zekere mogelijkheid bestaan voor het kind om zich te ontplooien. Tot slot staat veiligheid garant voor een veilige omgeving voor het kind (van de slaapzaal tot het speelgoed, tot de voeding...) , veilige handelingen door en voor het kind (kindje niet alleen laten op de luierkussen vb),...

Zoals ik eerder vermeldde, zijn er verschillende types opvang. Laat me beginnen bij de onthaalmoeders. (OM) Er zijn 2 soorten onthaalmoeder: zelfstandige onthaalmoeders (bepalen zelf de prijs en moeten zelf alles regelen) en een aangesloten onthaalouder (de prijs ligt hier wettelijk vast en houdt rekening met het inkomen van de ouders). Bovendien werkt deze onthaalouder samen met specifieke instellingen voor het runnen van de opvang.  Een onthaalmoeder vangt kinderen in een huiselijke omgeving op, en mag niet meer dan 8 kinderen ter gelijke tijd opvangen. De onthaalmoeder is vrij om al dan niet kinderen met een specifieke zorgbehoefte op te vangen (ziekte, handicap, anderstaligheid...) Er zijn ook kinderdagverblijven: (KDV) erkende of zelfstandige kinderdagverblijven (en mini creches). Hier werkt ook het erkende kinderdagverblijf samen met instellingen om de opvang te runnen en ligt de prijs wettelijk vast. Bij een zelfstandig kinderdagverblijf bepaald de verantwoordelijke zelf de prijs en is hij/zij volledig zelfstandig.  Kinderdagverblijven bezitten speciaal ingerichte ruimtes voor de opvang van de kinderen en bestaat uit een pak meer kinderen: van 23 tot wel 100 kinderen (1 begeleider per 7 kleine kinderen). De kinderen worden in leefgroepen ingedeeld en krijgen hun vaste begeleider(s) die specifiek zijn opgeleid in de kinderzorg. Het is een vrije keuze van het kinderdagverblijf en de mini creche om al dan niet kinderen op te vangen met een specifieke zorgbehoefte. Een minicreche (MC) lijkt sterk op een kinderdagverblijf met dat verschil dat een mini creche maximum 22 kinderen mag opvangen en áltijd zelfstandig is. Zowel de MC als het zelfstandig KDV bepaald zelf de prijs: zij kunnen net als erkende opvangcentra een attest afleveren voor de fiscale aftrekbaarheid van de kostprijs.U kunt ook kiezen voor een BKO (buitenschoolse kinderopvang) die kinderen uit de kleuterschool en het lager onderwijs opvangt buiten de schooluren. Dat is dus een opvangvoorziening voor de schooluren, tijdens de middag, woensdagnamiddag, op vrije schooldagen, na de schooluren etc. Een BKO vind ook plaats op speciaal voorziene plaatsen en legt de nadruk op "vrije tijd".

Disney%20Poobaby%20ti1

Misschien heeft u al van andere jonge ouders gehoord dat opvang zoeken niet altijd zo vlotjes verloopt als men zelf zou willen. Vandaar deze paar tips:

 • Maak eerst voor jezelf uit:
  • wanneer je de opvang nodig hebt (dagelijks?)
  • wat je verwacht van de opvang (groepsopvang?)
  • wat vind je belangrijk in de opvang (prijs? tuin?diploma's?)
  • hoe wil je dat de opvang werkt? (erg strikt?)
  • waar wil je dat de opvang ongeveer gelegen is?
 • Bezoek een paar kinderopvangorganisatie's naar jou wens, in jou buurt.
  • Adressen van kinderopvangorganisatie's in België kunt u hier vinden
  • Leg duidelijk voor aan de verantwoordelijke wat jij belangrijk vind
  • Stel voldoende vragen
   • Wat is de prijs? Is alles daarbij inbegrepen?
   • Wat gebeurt er als je kindje ziek wordt tijdens de opvang?
   • Wat gebeurt er als je kindje 's morgens ziek blijkt te zijn?
   • Wat zijn de opvoedingsprincipes?
   • Is het nodig dat het kind zelf luiers of andere verzorgingsmaterialen mee te brengen?
   • Mag het kind z'n eigen knuffel meebrengen of z'n eigen fopspeen?
   • Hoe ziet het dagritme eruit? Is er voldoende ruimte om het kind z'n eigen ritme te laten begaan?
   • Hoe staat men t.o.v straffen en belonen?
   • Zijn er speciale toelatingsvoorwaarden?
   • Welke verzekeringen heeft de opvang?
   • Kan je de ruimtes waar de kinderen verblijven inkijken?
   • Kan je ten allen tijde langs komen?
   • Zijn er heen-en-weer schriftjes?
   • Hoe staat men er tegenover om samen te werken voor vb de zindelijkheidstraining?
   • Wat gebeurt er als je je kind niet tijdig kunt ophalen?
   • Kan je je kind op voorhand al eens laten langskomen?
   • Krijg je een betalingsbewijs?
   • Wanneer moet er worden betaald?
   • ...
  • Wacht niet té lang met het intekenen bij een opvang want de opvangmogelijkheden zijn schaars. Het is aan te raden om al uit te kijken naar een opvang, een paar maanden voor de geboorte.Bij het intekenen zelf, zal men een paar gegevens vragen:
   • De naam van de vader en moeder
   • Het adres
   • Eén of meerdere telefoonnummers waar één of beide ouders ten allen tijde op te bereiken is
   • De huisarts van het kind (naam & telefoonnummer)
   • Bijzonderheden zoals allergieën
   • ...
  • Maak bij het intekenen schriftelijke afspraken

21:50 Gepost door Kidsfun, in samenwerking met gezondheidshoekje.com in Opvang | Permalink | Commentaren (0) | Tags: onthaalmoeder, opvang, creche |  Facebook |