14-09-08

Kwaliteiten in de kinderzorg

Opvang-cursus

Kwaliteiten in de kinderzorg

kusjemickeymini

In de kinderzorg heeft iedereen verwachtingen: mensen die een opvang zoeken, mensen die een opvang gevonden hebben, mensen die in de opvang willen werken, de kinderen, de begeleiders van de opvang etc. Om goed te kunnen samenwerken en functioneren is het van uitermate groot belang dat die voorwaarden door iedereen gerespecteerd worden. De meest voorkomende voorwaarden kunnen zijn:

 • De ouders en medewerkers moeten ten allen tijde bij de verantwoordelijke terecht kunnen met vragen. Dat kunnen praktische vragen zijn, maar ook vragen over de financiën, politieke instantie's,...
 • Je kunt verwachten dat de medewerkers van het kinderdagverblijf sociaal vaardig zijn en zeer graag met kinderen omgaan. Dat is op z'n minst een minimum vereiste.
 • Communicatie is het sleutelwoord bij opvang: het creeërt vertrouwen. De communicatie kan schriftelijk gebeuren door vb een heen-en-weer boekje waar de ouder in kan lezen hoe het vergaan is met het kind die dag, waarin schriftelijke afspraken kunnen gemaakt worden, waarin aandachtspunten vernoemt kunnen worden etc. Ook mondelinge communicatie is belangrijk. Het is voor elke ouder en medewerker fijn als er ook nog eens mondeling meegedeeld wordt wat de verwachtingen zijn, hoe het vergaan is met het kind die dag, wat de verdere plannen zijn etc.
  • Luisteren is een onderdeel van de communicatie, maar hier heb ik het meerbepaald over "luisteren zonder te horen". Tussen de regels lezen, zeg maar.
  • Klachten formuleren is ook nog een onderdeel van de communicatie. Elke partij heeft het recht te weten waar hij terecht kan met z'n klachten. Klachten kunnen een grote hulp zijn bij het verbeteren van de situatie.
  • Formele contacten zijn ook al even belangrijk. Ouders vinden het altijd plezant om af en toe uitgenodigd te worden tot een formeel contact als vb een opendeurdag. Zoiets schept ook vertrouwen en duidelijkheid.
  • Het huishoudelijk reglement moet hier ook een plaats in het lijstje krijgen. Elk opvanginiciatief heeft een huishoudelijk reglement waarvan elke werknemer een zeer goede kennis heeft en waarvan de ouder een dubbel heeft. In dergelijk huishoudelijk reglement staat natuurlijk veel meer dan "geen schoenen op de trap". Het is een document dat de ouders informeert over de werking van het kinderdagverblijf, dat meer info geeft over wat te doen als er iets foutloopt en dat rechtzekerheid geeft.
  • Assertiviteit is ook een sleutelwoord bij de kinderopvang. En dit tenopzichte van elke partij.
  • Rapporten en/of verslagen uitbrengen zijn al even belangrijk. Het opvanginiciatief moet kunnen verslag uitbrengen naar de ouder toe, maar ook naar een derde, betrokken instantie (denk aan Kind en Gezin).. Een opvang die werkt met stagaires moet ook daar verslag over kunnen uitbrengen.
  • Wanneer een kindje ingeschreven wordt in de kinderopvang, is ook die situatie een uiterst belangrijk communicatiemoment. Het is het eerste nabije contact. Er wordt een voorstelling gedaan van de opvang, een voorstelling van het huishoudelijk reglement, van de werknemers, normen en waarden, gebruiken en mogelijkheden.
  • Er zijn ook team-meetings/coachings nodig. Die zorgen ervoor dat er niets van informatie verloren gaat. Bij alles wat de medewerkers doen, kunnen zij nagaan of er iets moet gerapporteerd worden. Met een bepaalde regelmaat wordt er dan samen aan de tafel gezeten en worden die rapportages doorgegeven en besproken. Zijn er coachings nodig, dan is het de verantwoordelijke zijn/haar taak om die nood te kunnen invullen.
  • De kinderopvang houdt ook steeds een "dagboek" bij waarin genoteerd wordt wie aanwezig is, wanneer , hoe lang,... Dat is ook een soort communicatiesysteem tussen de medewerkers onderling, de medewerkers met de ouders etc.
  • Het vragen van de mening van ouders, medewerkers en kinderen is eveneens van levensbelang bij de kwaliteiten van de kinderopvang. Daar kan je naar peilen via een invulformulier, maar ook door non-verbale signalen op te vangen.
  • De behoeften van alle partijen moeten steeds in het oog gehouden worden. Zo heeft de medewerker vb nood aan een duidelijk werkschema, en heeft de ouder nood aan vb schriftelijke afspraken. Het kind heeft dan weer nood aan o.a een zeer duidelijke structuur en heeft de verantwoordelijke vb nood aan een goede relatie tussen medewerkers en verantwoordeljke. Op die manier kun je samen naar oplossingen zoeken.
  • Besef ook steeds dat communicatie een onderdeel is van reclame maken en een netwerk uitbouwen.
  • Instructie's, aanwijzingen en rechtzettingen worden samen besproken maar de uiteindelijke beslissing gebeurt door de verantwoordelijke.

donaldwileenknuffel

 • Medewerkers zijn een zeer belangrijke spil in de opvang
  • Zowiezo moet de verantwoordelijke en de medewerker(s) kennis hebben van pedagogiek (opvoedkunde).
  • Hygiëne en veiligheid moeten centraal staan. Die zaken worden door elke werknemer hoog in vaandel gedragen en wanneer daar opmerkingen over te maken zijn, dan moeten die gerapporteerd worden tegen de medewerkers onderling en tegen de verantwoordelijke.
  • Toezicht houden gebeurt door alle medewerkers
  • Op die manier kan het rapporteren ook door verschillende mensen kan gebeuren. Elk mens heeft nu eenmaal zijn eigen perspectieven.
  • Zijn er specifieke situatie's zoals een ziek kind, dan moet de verantwoordelijkheid opgenomen worden en moeten stappen ondernomen worden.
 • De administratieve zaken gebeuren grotendeels door de verantwoordelijke, samen met de boekhouder.
  • Uiteraard is er ook steeds iemand die in afspraak met de andere betrokkenen de boodschappen moet doen en de reserves in het oog moet houden.
  • De lonen worden ook bijgehouden door de verantwoordelijke.
 • De controle van de gebouwen en inrichting gebeurt door verantwoordelijke, in samenspraak met derden (vb brandweer, Kind & Gezin,...)

11:24 Gepost door Kidsfun, in samenwerking met gezondheidshoekje.com in Opvang | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ouders, communicatie, opvang, kwaliteiten, samenwerken |  Facebook |