17-09-08

Huilbaby

Opvoeding-cursus

Huilbaby's

daisymettroostdoekje

We weten allemaal dat het volkomen normaal is dat een baby huilt. In het begin van z'n leventje is dat een van de weinige communicatiemethodes die het kindje heeft. Als ouder leer je mettertijd te weten waarom je kind huilt. Kinderen kunnen immers verschillende huiltjes laten horen, en elk huiltje geeft een nood aan: het kindje heeft een natte luier, het kindje heeft honger, het kindje voelt zich onwel... Gelukkig dus dat het kindje kan huilen.

En wat is nu een huilbaby? Wel, een huilbaby is een baby die meer dan gemiddeld huilt. Wat is nu precies dat "gemiddelde"? Wel, men spreekt van een huilbaby als de baby meer dan 3 uur per dag huilt zonder dat daar een aanwijsbare reden voor te vinden is: het kind groeit goed, geeft een gezonde indruk, eet normaal...  En wat je ook doet, het lijkt erop dat je het kind niet kan troosten.

iejoorhult

Wat kan je dan precies doen? Zorg er zowiezo voor dat je kindje een gezonde leefwijze kan genieten. Dat betekent o.a het voorzien van een gestructureerd leven, regelmatig aangeven van prikkels (muziekdoosje, knuffels,...) , gezonde voeding, regelmatig rust enz. Geef het kindje ook niet alleen aandacht als het huilt maar probeer dat te verdelen. Daarnaast kun je andere manieren proberen om de baby te troosten. Troosten kan op héél veel verschillende manieren: door hem vast te houden, te wiegen, te praten, te zingen, muziek te laten horen, de baby in te knuffelen, een teddybeertje te geven,...

Het huilgedrag heeft zowel op de baby als op het gezin een grote invloed. De baby kan moeilijk inslapen en doorslapen en raakt  slecht gezind. Ook de oduers hebben daar last van: de ouder(s) kunnen niet of nauwelijks slapen door het gehuil, worden moe, worden slechtgezind en kunnen moeilijk prikkels van buitenaf verdragen (gehuil, gepraat, muziek, geluid, licht,...)  Dat zorgt natuurlijk voor spanning in het gezin: zowel tussen de ouder(s) met de baby, de ouders onderling, de andere kinderen in het gezin etc. Het is hier erg belangrijk om erover te praten: praat met het ganse gezin over het gebeuren en/of praat met een deskundige. Het is niet de bedoeling dat je het kind gaat slaan, of het kind door elkaar schudden, of tegen het kind gaat roepen. Het enige wat je kan doen is een methode zoeken om het kind te troosten en geduld oefenen want weet dat de eerste drie maanden de ergste "huilmaanden" zijn.

mickeyweent

20:07 Gepost door Kidsfun, in samenwerking met gezondheidshoekje.com in Opvoeding | Permalink | Commentaren (0) | Tags: opvoeding, huilen |  Facebook |

14-09-08

Kwaliteiten in de kinderzorg

Opvang-cursus

Kwaliteiten in de kinderzorg

kusjemickeymini

In de kinderzorg heeft iedereen verwachtingen: mensen die een opvang zoeken, mensen die een opvang gevonden hebben, mensen die in de opvang willen werken, de kinderen, de begeleiders van de opvang etc. Om goed te kunnen samenwerken en functioneren is het van uitermate groot belang dat die voorwaarden door iedereen gerespecteerd worden. De meest voorkomende voorwaarden kunnen zijn:

 • De ouders en medewerkers moeten ten allen tijde bij de verantwoordelijke terecht kunnen met vragen. Dat kunnen praktische vragen zijn, maar ook vragen over de financiën, politieke instantie's,...
 • Je kunt verwachten dat de medewerkers van het kinderdagverblijf sociaal vaardig zijn en zeer graag met kinderen omgaan. Dat is op z'n minst een minimum vereiste.
 • Communicatie is het sleutelwoord bij opvang: het creeërt vertrouwen. De communicatie kan schriftelijk gebeuren door vb een heen-en-weer boekje waar de ouder in kan lezen hoe het vergaan is met het kind die dag, waarin schriftelijke afspraken kunnen gemaakt worden, waarin aandachtspunten vernoemt kunnen worden etc. Ook mondelinge communicatie is belangrijk. Het is voor elke ouder en medewerker fijn als er ook nog eens mondeling meegedeeld wordt wat de verwachtingen zijn, hoe het vergaan is met het kind die dag, wat de verdere plannen zijn etc.
  • Luisteren is een onderdeel van de communicatie, maar hier heb ik het meerbepaald over "luisteren zonder te horen". Tussen de regels lezen, zeg maar.
  • Klachten formuleren is ook nog een onderdeel van de communicatie. Elke partij heeft het recht te weten waar hij terecht kan met z'n klachten. Klachten kunnen een grote hulp zijn bij het verbeteren van de situatie.
  • Formele contacten zijn ook al even belangrijk. Ouders vinden het altijd plezant om af en toe uitgenodigd te worden tot een formeel contact als vb een opendeurdag. Zoiets schept ook vertrouwen en duidelijkheid.
  • Het huishoudelijk reglement moet hier ook een plaats in het lijstje krijgen. Elk opvanginiciatief heeft een huishoudelijk reglement waarvan elke werknemer een zeer goede kennis heeft en waarvan de ouder een dubbel heeft. In dergelijk huishoudelijk reglement staat natuurlijk veel meer dan "geen schoenen op de trap". Het is een document dat de ouders informeert over de werking van het kinderdagverblijf, dat meer info geeft over wat te doen als er iets foutloopt en dat rechtzekerheid geeft.
  • Assertiviteit is ook een sleutelwoord bij de kinderopvang. En dit tenopzichte van elke partij.
  • Rapporten en/of verslagen uitbrengen zijn al even belangrijk. Het opvanginiciatief moet kunnen verslag uitbrengen naar de ouder toe, maar ook naar een derde, betrokken instantie (denk aan Kind en Gezin).. Een opvang die werkt met stagaires moet ook daar verslag over kunnen uitbrengen.
  • Wanneer een kindje ingeschreven wordt in de kinderopvang, is ook die situatie een uiterst belangrijk communicatiemoment. Het is het eerste nabije contact. Er wordt een voorstelling gedaan van de opvang, een voorstelling van het huishoudelijk reglement, van de werknemers, normen en waarden, gebruiken en mogelijkheden.
  • Er zijn ook team-meetings/coachings nodig. Die zorgen ervoor dat er niets van informatie verloren gaat. Bij alles wat de medewerkers doen, kunnen zij nagaan of er iets moet gerapporteerd worden. Met een bepaalde regelmaat wordt er dan samen aan de tafel gezeten en worden die rapportages doorgegeven en besproken. Zijn er coachings nodig, dan is het de verantwoordelijke zijn/haar taak om die nood te kunnen invullen.
  • De kinderopvang houdt ook steeds een "dagboek" bij waarin genoteerd wordt wie aanwezig is, wanneer , hoe lang,... Dat is ook een soort communicatiesysteem tussen de medewerkers onderling, de medewerkers met de ouders etc.
  • Het vragen van de mening van ouders, medewerkers en kinderen is eveneens van levensbelang bij de kwaliteiten van de kinderopvang. Daar kan je naar peilen via een invulformulier, maar ook door non-verbale signalen op te vangen.
  • De behoeften van alle partijen moeten steeds in het oog gehouden worden. Zo heeft de medewerker vb nood aan een duidelijk werkschema, en heeft de ouder nood aan vb schriftelijke afspraken. Het kind heeft dan weer nood aan o.a een zeer duidelijke structuur en heeft de verantwoordelijke vb nood aan een goede relatie tussen medewerkers en verantwoordeljke. Op die manier kun je samen naar oplossingen zoeken.
  • Besef ook steeds dat communicatie een onderdeel is van reclame maken en een netwerk uitbouwen.
  • Instructie's, aanwijzingen en rechtzettingen worden samen besproken maar de uiteindelijke beslissing gebeurt door de verantwoordelijke.

donaldwileenknuffel

 • Medewerkers zijn een zeer belangrijke spil in de opvang
  • Zowiezo moet de verantwoordelijke en de medewerker(s) kennis hebben van pedagogiek (opvoedkunde).
  • Hygiëne en veiligheid moeten centraal staan. Die zaken worden door elke werknemer hoog in vaandel gedragen en wanneer daar opmerkingen over te maken zijn, dan moeten die gerapporteerd worden tegen de medewerkers onderling en tegen de verantwoordelijke.
  • Toezicht houden gebeurt door alle medewerkers
  • Op die manier kan het rapporteren ook door verschillende mensen kan gebeuren. Elk mens heeft nu eenmaal zijn eigen perspectieven.
  • Zijn er specifieke situatie's zoals een ziek kind, dan moet de verantwoordelijkheid opgenomen worden en moeten stappen ondernomen worden.
 • De administratieve zaken gebeuren grotendeels door de verantwoordelijke, samen met de boekhouder.
  • Uiteraard is er ook steeds iemand die in afspraak met de andere betrokkenen de boodschappen moet doen en de reserves in het oog moet houden.
  • De lonen worden ook bijgehouden door de verantwoordelijke.
 • De controle van de gebouwen en inrichting gebeurt door verantwoordelijke, in samenspraak met derden (vb brandweer, Kind & Gezin,...)

11:24 Gepost door Kidsfun, in samenwerking met gezondheidshoekje.com in Opvang | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ouders, communicatie, opvang, kwaliteiten, samenwerken |  Facebook |

13-09-08

Baby namen

Geboorte-cursus

Babynamen

mickeyenministapelenabc

Laat ons jou favoriete babynaam weten via de reactie's en we plaatsen hem hierbij!

 • JONGENS
  • Sybren
  • Jille
 • MEISJES
  • Aïcha
  • Anaïs

18:12 Gepost door Kidsfun, in samenwerking met gezondheidshoekje.com in Geboorte | Permalink | Commentaren (0) | Tags: babynamen |  Facebook |

Flesvoeding

Voedingscursus

Flesvoeding

Al van voor de geboorte duikt er een belangrijke vraag op: kiezen we voor flesvoeding (FV) of voor borstvoeding (BV). In dit thema licht ik de flesvoeding wat beter toe.

De keuze voor FV of BV moet volledig vrij zijn. Daarbij kan je een lijstje maken met de voor- en nadelen van BV en FV. In dat lijstje van de voordelen, kan je o.a deze gegevens plaatsen:

 • flesvoeding kan ook door iemand anders gegeven worden: door de vader, door de verpleegkundige,...
 • het is dikwijls een stuk praktischer voor mama's die uit werken gaan
 • het is minder uitputtend voor de moeder
 • je weet altijd exact hoeveel je baby gedroken heeft
 • de moeder heeft meer vrijheid
 • de vader vind FV ook soms leuker dan BV: hij is meer betrokken bij het gebeuren en de baby heeft een minder lichamelijk contact met de moeder: sommige vaders vinden dat aangenamer

Het is nog altijd zo dat BV het beste geschikt is voor kinderen, beter nog dan FV maar tergelijke tijd is het ook zo dat de kwaliteit van de FV al erg hoogstaand is en nog steeds verbetert. Moeders die BV geven, zullen na een aantal maanden extra voedingsstoffen moeten toedienen bij de baby, terwijl die bij de flesvoeding al toegevoegd zijn. Neen, je hoeft je schuldig of verveeld voelen omdat je voor FV kiest. Men beweert soms dat kinderen die FV krijgen een minder intense band beleven met hun moeder dan BV-kinderen maar dat is niet zo. Voor het geven van de fles heb je ook oogcontact, houd je de baby ook tegen je lichaam, voelt de baby zich ook geknuffeld...

Net zoals een kind dat BV krijgt, moet ook een kind dat FV krijgt worden gevoed wanneer hij/zij er om vraagt en duurt de voedingstijd ook zo'n vijftien tot twintig minuten. Bij borstvoeding past het moederlichaam zich aan de hoeveelheid melk die de baby vraagt en nodig heeft. Bij flesvoeding dienen we dat zelf te weten:

 • de eerste dagen heeft een baby ongeveer 65 tot 70ml nodig, en dit 6 tot 8 keer per dag. Daarin zit dan 60ml water en 2 afgestreken maatschepjes melkpoeder
 • Rond 10 dagen heeft het kindje al 100ml melk nodig, en dat 6 tot 7 keer. Daarin zit dan 90ml water en 3 afgestreken maatschepjes melkpoeder.
 • Rond 14 tot 21 dagen heeft het kindje 135ml melk nodig, en dat 6 keer per dag. Daarin zit dan 120 ml water en 4 afgestreken maatschepjes melkpoeder.
 • Rond 1 à 2 maand heeft het kindje 150ml melk nodig, en dat 6 keer per dag. Daarin zit dan 135 ml water en 4,5 afgestreken maatschepjes melkpoeder.
 • Rond 2 à 4 maand heeft het kindje om en bij de 170 ml melk nodig, en dat 5 keer per dag. Daarin zit dan 150 ml water en 5 afgestreken maatschepjes melkpoeder.
 • Rond 4 tot 5 maand heeft het kindje 200ml melk nodig, en dat 4 keer per dag. Daarin zit dan 180 ml water en 6 afgestreken maatschepjes melkpoeder. Inmiddels start men ook met groentenpap of fruitpap.
 • Rond 5 à 6 maand heeft het kindje 235ml melk nodig, en dat 3 keer per dag. Daarin zit dan 210 ml water en 7 afgestreken maatschepjes melkpoeder. Inmiddels is het fruit en groenenpapje al goed op gang gekomen en dat mag je elk 1x per dag geven
 • Vanaf 6 maand is vaste voeding erg belangrijk geworden omdat de baby niet meer voldoende voedingsstoffen kan halen uit de melk, zoals hij/zij die nodig heeft. Maar dat wil niet zeggen dat de melkvoeding volledig achterwege gelaten mag worden: het kind dient er nog altijd ongeveer een halve liter per dag van te drinken.

Interssant om weten is de manier waarop we een flesje klaarmaken. Lees zowiezo steeds de verpakking van de flesvoeding én van het water. Het best gebruik je flessenwater waarop specifiek vermeld staat dat het mag gebruikt worden voor flesvoeding. "Hier" kan je zo'n soort water terugvinden. Voor je start, is het absluut belangrijk dat je weet dat hygiëne van crusiaal belang is. Was dus je handen voor je begint en zorg dat je steriel materiaal gebruikt. Doe dan het water in de fles (hou rekening met de aanwijzingen op de verpakking van de melkvoeding) en verwarm dit tot 37°C. Doe daarna het aantal afgestreken maatschepjes in het flesje. Het aantal werd op de verpakking meegedeeld. Let er ook op dat de schepjes afgestreken zijn: opgehoopte schepjes doen zowiezo nooit goed. Draai nu de fles dicht en rol die tussen de handen. Plaats als laatste de speen op de fles. Net voor je het flesje geeft, dien je zowiezo te controleren of  melk niet te warm heeft door een paar druppeltjes melk op de binnnkant van je pols te laten vallen. Voelt de melk te warm aan, dan wacht je nog eventjes. Blaas niet in het flesje om het af te koelen, want dan blaas je er alleen maar bacteriën in.  

Onthou wel dat zuigen niet altijd een teken is dat het kind honger heeft. Zuigen heeft ook een sussend effect voor kinderen. Ze leren er bovendien ook hun eigen lichaam mee kennen. Wie van borstvoeding overgestapt is naar flesvoeding kan in het begin wel wat moeilijkheden ondervinden in de overgang van het ene naar het andere, maar dat is gelukkig tijdelijk. Hoe dan ook, moet je steeds een deskundige raadplegen alvorens je van BV naar FV overstapt of omgekeerd. Van FV naar BV overstappen is nog moeilijker want voor het drinken van FV hoeft het kind minder inspanning te doen dan bij het drinken van BV.

Voor het gemak van werken krijg je ook nog een soort van een schema:

 • fruitpap, begin je vanaf 4 maand
 • groentenpap, begin je vanaf 4 à 5 maand (zonder nitraten)
 • groentenpap, begin je vanaf 6 à 7 maand (met nitraten)
 • wit brood, begin je vanaf 7 à 8 maand
 • bruin brood, begin je vanaf 8 à 9 maand
 • aardappelen, begin je vanaf 5 maand
 • volle melk, begin je vanaf 7 à 8  maand
 • vlees, vis en eieren, begin je vanaf 7 maand

Wie FV geeft, moet weten dat er verschillende soorten flesvoeding zijn: zo is er de eersteleeftijdsmelk (tot 4 à 6 maand), de tweedeleeftijdsmelk (vanaf 6 maand tot ?)en de dieetvoedingen. Om te starten met een soort voeding, dien je te informeren bij een deskundige. Die zal samen met jou overlopen wat het best is voor je kind. Het is hoe dan ook absoluut af te raden om zonder deskundig advies te veranderen van type voeding.

17:16 Gepost door Kidsfun, in samenwerking met gezondheidshoekje.com in Voeding | Permalink | Commentaren (0) | Tags: borstvoeding |  Facebook |

09-09-08

Borstvoeding


Voedings-cursus

Borstvoeding

goofydrinkt

Al van voor de geboorte duikt er een belangrijke vraag op: kiezen we voor flesvoeding (FV) of voor borstvoeding (BV). In dit thema wil ik de borstvoeding uitgebreid aan bod laten komen.

Borstvoeding is de meest natuurlijke voeding die je kan bieden aan je kind. Er zijn heel veel voordelen aan borstvoeding:

 • het is op elk ogenblik beschikbaar
 • het is op elk ogenblik op temperatuur
 • het is op elk ogenblik aangepast aan de behoefte van het kind, zowel qua hoeveelheid als samenstelling
 • het is rijk aan afweerstoffen
 • het stimuleert de tongspieren en lipspieren van het kind
 • het is goedkoper dan FV
 • het helpt je om sneller op je gewicht te komen
 • het helpt je om een intense band op te bouwen met je kind
 • het helpt te beschermen tegen allergieën
 • het is licht verteerbaar
 • de kans op osteoporose, eierstokkanker en borstkanker verminderd
 • ...

Hoe gaat dat nu in zijn werk, de borstvoeding? Het borstvoedingsproces begint al van bij de zwangerschap en dat kun je merken doordat je borsten zwaarder en voller worden. Bovendien veranderd ook de tepel: hij wordt roder en groter. Op dat ogenblik is je lichaam zich volop aan het klaar maken om na de geboorte BV te kunnen geven. De melk zelf wordt aangemaakt door invloed van hormonen. Zuigt de baby dan aan de borst, dan wordt het tepelhof geprikkeld en zullen de melkkliertjes melk produceren. Om een goede kwaliteit van melk te produceren is het best om er een gezonde en evenwichtige voeding op na te houden. Denk eens extra aan de voedingsdriehoek. Dat wil niet zeggen dat je ineens dubbele portie's moet gaan eten, maar het betekent wél dat je best van elk onderdeel van de voedingsdriehoek toch best een minimum opneemt. Moeders die er specifieke eetgewoontes op nahouden (voor het geloof vb, of vegetariërs, mensen die diëten etc), dienen contact op te nemen met de huisarts voor meer informatie.

mickeyeetappel

De aller eerste melk die vrij komt, is het colostrum. Die is geliger en anders van substantie dan gewone moedermelk. Dit colostrum is een speciale melk want hij bezit enorm veel voedingsstoffen en anti-stoffen. Een paar dagen na de geboorte zult u merken dat de samenstelling van de melk veranderd en daarmee zal ook meteen de samenstelling van de stoelgang veranderen. De eerste dagen na de geboorte zal de stoelgang (het meconium: de 1ste stoelgang) wat zwarter zijn en wat anders qua samenstelling. Een voedingsbeurt duurt bij BV meestal een kwartier tot twintig minuten. Natuurlijk is het best om rekening te houden met de signalen die je baby geeft: de ene baby is nu eenmaal een eerder gulzige drinker, terwijl de andere een trage drinker is. Je kunt ook zelf kiezen hoe lang je borstvoeding wil blijven geven. Hou er wel rekening mee dat het kind na zes maand niet meer voldoende heeft met de BV alleen. Het kind heeft extra voedingsstoffen nodig (zoals ijzer) die alleen kunnen opgenomen worden via de vaste voeding die nu stilletjes aan opgestart worden.

Borstvoeding geven kan een fantastisch gevoel geven: het is een intense band die je bouwt met je kind. Maar tergelijke tijd zijn sommige vrouwen heel erg onzeker over het geven van borstvoeding: wat als het niet lukt, wat als ik te weinig melk geef, zijn mijn borsten eigenlijk wel groot genoeg?... Zoveel vragen die voor wat ongerustheid kunnen zorgen en dat is spijtig want de emotie's die de moeder meemaakt, hebben een invloed op de melkproductie. Een vrouw die gestresseerd is of vermoeid bijvoorbeeld, zal meer moeilijkheden ondervinden bij het geven van de BV. Het is dus uiterst belangrijk dat de moeder ontspannen is én uitgerust. Je borsten masseren kan je daarbij helpen, ook gezinshulp kan je van de gezinslasten voorlopig af helpen, slapen, rusten, relaxen enzovoort. Er zijn heel veel mogelijkheden om je te helpen. Wat ook een erg goede tip is, is het wassen van  je borsten. Het wassen doe je best zonder zeep en door hen zachtjes te behandelen. Dat is het beste voor je huid en tepel.

Eén van de meest voorkomende vragen die moeders hebben is de vraag of ze wel genoeg melk hebben. Erg belangrijk hierin is te weten dat de grootte van je borsten geen invloed heeft op de hoeveelheid melk die je aanmaakt. De aanmaak van melk heeft immers alleen maar te maken met de kwestie "vraag en aanbod". Hoe groter de vraag van het kind om melk, hoe meer melk de borst gaat produceren. Maak je je toch zorgen over de hoeveelheid melk die je produceert, dan is de enige goede manier om daar achter te komen, te letten op de baby. Groeit de baby normaal, heeft hij genoeg plas-en stoelgangluiers... dan is er niets aan de hand. Maak je je toch nog zorgen, dan neem je best even contact op met een deskundige. Je kunt zien aan de baby dat hij/zij honger heeft doordat hij vuistjes maakt en de vuistjes naar zijn mondje brengt. Hij zal ook erg attent rondkijken.

minimetaardbei

Indien je dat wenst, kan je ook moedermelk afkolven. Het beste is om te gaan afkolven, net voor je de melk wil gaan gebruiken. Je kunt op verschillende manier afkolven: met de hand, met knijpkolven,  en met elektrische kolven.

21:12 Gepost door Kidsfun, in samenwerking met gezondheidshoekje.com in Voeding | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voeding, borstvoeding |  Facebook |

Baby & kindervoeding

Voedings-cursus

Baby & kindervoeding

daisydrinkt

De voeding is net als het badje een zéér intiem moment, vooral gedurende de eerste maanden... Op peuter-en kleuterleeftijd dan weer iets minder...

Ik denk dat, als je aan babyvoeding denkt, direct een paar flesjes ziet staan of een mama die de borst geeft aan haar jonge kind. Tja, dat is inderdaad dé babyvoeding:

 • borstvoeding
  • voordelen
   • altijd op temperatuur
   • altijd de juiste voedingsstoffen
   • altijd bij de hand
  • nadelen
   • mama krijgt er gemakkelijk kloofjes en ontstoken tepels van
   • papa kan het kindje niet te drinken geven
   • borstvoeding kan lichamelijk uitputtend zijn
 • flesvoeding
  • voordelen
   • papa kan ook het kindje voeden
   • het is dikwijls praktischer vb voor mama's die uit werken gaan
   • het is niet zo uitputtend voor de mama
  • nadelen
   • het vraagt meer werk
   • flesvoeding is duur
   • flesvoeding past zich niet automatisch aan als moeders melk qua voedingsstoffen

De keuze tot het gebruik van borstvoeding of flesvoeding moet een keuze zijn die voornamelijk de moeder maakt. Zij zal immers het meest het kindje voeden. Een vrouw die zich geforceerd voelt om borstvoeding te geven, kan problemen krijgen met de melkproductie.

minimetlolly

Laat ons misschien eerst beginnen met het bespreken van de borstvoeding. Een kind drinkt de melk door met zijn mondje het tepelhof te masseren. Door die houding komt de melk vrij. Wanneer het kindje laatst van de linker borst gedronken heeft, dan begint de moeder de volgende keer opnieuw met de linker borst aan te bieden. Nu, er zijn weliswaar ook gevallen waarin gebruik van borstvoeding kan volledig afgeraden worden zoals bij vrouwen die alcohol en drugs gebruiken, bij gebruik van bepaalde medicijnen, bij bepaalde ziekten van moeder en/of kind... Raadpleeg bij je keuze steeds je (vrouwen)arts. Roken is - zoals iedereen weet - niet gezond tijdens de zwangerschap noch na de geboorte. Het is schadelijk voor de moeder én voor de baby. De giftige stoffen komen zowiezo in de moedermelk terecht en bovendien neemt de melkproductie af, bij het roken. Wie bovendien rookt in de nabijheid van de baby, verhoogt de kans op allergieën, irritatie's aan de luchtwegen etc. Het is wel goed om in acht te houden dat moedermelk altijd de juiste samenstelling heeft. De melk past zich aan in de loop der tijd van de borstvoeding. Ook kindjes die vroegtijdig zijn geboren, zullen een andere melk krijgen dan kinderen die op tijd of na tijd zijn geboren. Ook de melk die het kindje 's ochtends krijgt is anders van samenstelling dan de avondmelk. Je kunt ook merken dat de eerste melk  (colostrum) die een moeder produceert een speciaal soort voeding is: hij bevat antistoffen die de baby beschermen tegen mogelijke ziekte. Bovendien zit er in de colostrum weinig vet noch suikers: dat maakt hem licht verteerbaar. Die colostrum zal volledig anders zijn na een viertal dagen: dan hebben we de "rijpe moedermelk". Borstvoeding is een kwestie van vraag-aanbod. Bij een kindje dat veel drinkt, zal het moederlichaam automatisch meer melk produceren: dat is direct een antwoord op de vraag of je altijd genoeg melk hebt. Je legt je kindje zo vaak aan als er vraag is. Een andere veel gehoorde vraag is of je het kindje "moet" om de x aantal tijd aanleggen. Vroeger deed men de borstvoeding inderdaad op die manier: men dacht dat, als het kindje niet om de  2 uur aan de borst werd gelegd, het kindje ziek zou worden en sterven (die bedenking werd dan nog gestaafd doordat men in die tijd veel kindersterfte had). Er was dus geen enkele moeder die het in haar hoofd haalde om het kindje op een andere manier te voeden. Uiteindelijk (na jaren) is gebleken dat een kind er geen behoefte aan heeft om elk x aantal uur aan de borst gelegd te worden. Een baby die honger heeft, zal het laten merken door te huilen, of naar de tepel te neigen: dat doet de baby puur instinctief. Wanneer de vrouw op termijn opnieuw wil gaan werken, betekent dat niet dat zij verplicht is om te stoppen met de borstvoeding. Zij kan even goed de melk afkolven a.d.h.v een afkolfaparaatje. Dat heeft hetzelfde principe als het gewone drinken van een baby, hoewel sommige vrouwen toch klagen van pijn wanneer zij een afkolfaparaatje gebruiken. Natuurlijk staat er op afgekolfde moedermelk (net zoals bij flesvoeding) ook een bewaartermijn op het flesje: op kamertemperatuur kun je het 5 tot 6 uur bewaren.


donaldblijmetzijnappel

Om over te stappen naar de flesvoeding... Er zijn verschillende soorten flesvoedingen. In het begin geeft men de eersteleeftijdsmelk die anders is van samenstelling dan de tweedeleeftijdsmelk. De tweedeleeftijdsmelk wordt aangeboden aan kinderen ouder dan 4 maand. Je kunt die voeding bij de apotheek verkrijgen en soms ook in de winkel. Het spreekt vanzelf, als je kiest voor flesvoeding, je best goed uitkijkt wát je precies koopt. Je weet wel dat je flesjes nodig hebt (zie ook "veiligheid" op deze blog voor meer info over veilige flesjes en spenen), speentjes, een flessenborstel, flessenwater (kijk op het etiket of het type water naar je keuze wel bruikbaar is voor flesvoeding), zuigelingenvoeding en eventueel ook een flesverwarmer. Welke soorten je kiest is dan ook weer een vrije keuze: glas of plastic. Over speentjes is men het dan weer roerend eens: siliconen en rubber spenen zijn de beste. Het kan wel gebeuren, als je met een goede speen thuis komt, dat je baby er toch moeite mee ondervind. Het zoeken naar een "goede" speen voor je baby kan een beetje sukkelen zijn in het begin.Weet ook dat een speentje niet altijd blijft meegaan: je vervangt het speentje van zodra het enige slijtage aantoont. Als je voor de eerste keer flesvoeding klaarmaakt, kan dat nogal onwennig zijn. Maar troost je uiteindelijk is flesvoeding maken absoluut niet moeilijk: je doet gewoon wat op de verpakking staat! Neem wel het magische sleutelwoord van de flesvoeding mee in elke stap die je onderneemt: "hygiëne"! Genoeg gezegd: je wil eraan beginnen. Hoe doe je dat? Wel, je neemt een gesterilliseerde fles (hygiëne), je doet daar het flessenwater in (zoals het op de verpakking staat), je verwarmt de fles tot +/-38°C (lees de verpakking), je voegt het aantal maatschepjes toe (zoals op de verpakking staat) met het schepje dat in de verpakking zat van de melkpoeder (hygiëne). Vergeet niet dat de schepjes die je neemt altijd afgestreken moeten zijn (niet met je handen: hygiëne) met de achterkant van een proper mes! Is het geheel klaar, dan kan je de gesterilliseerde dop (hygiëne) erop doen en de fles rollen tussen je twee handen. Schudden is niet aangeraden omdat de poeder daardoor in het dopje kan plakken: gevolg is dan een verplakt dopje en een knoeiboel om die te reinigen. Ben je klaar met alles, dan doe je het gesterilliseerd speentje erop (hygiëne), test je nog eens de warmte van de melk na (aan de binnenkant van de pols doe je een druppeltje) en dan mag je die aan de baby geven. En zoals algemeen bekend: na de maaltijd moet een boertje volgen (zoniet is de kans op buikkrampen groot). Een boertje kan de baby maken door recht te zitten (houd zeker een slabbetje bij de hand!!) Maak nooit melk op voorhand klaar voor een ganse dag! Vooral met flesvoeding dient men uiterst voorzichtig te zijn: bacteriën vinden het zálig om een ganse dag te kunnen kweken in flesvoeding. Hoe je dagplanning er ook uitziet, zorg er steeds voor dat de flesvoeding net voor de voeding kan worden klaargemaakt. Ook de restjes van de vorige keer mogen in geen geval terug gebruikt worden. Ben je klaar met de voeding, dan spoel je direct de restjes uit de fles of reinig de fles grondig. Steriliseren doe je best net voor de voeding. Goed om weten is dat een baby tot de leeftijd van zes maand geen extra vocht nodig heeft. Vanaf 6 maand begin de baby stilletjes aan vaste voeding te gebruiken en dan kan extra vocht wel welkom zijn.

mickeyblijmetijsjeinzijnvorm

De vaste voeding is de derde en laatste stap naar het leren eten. Bij elk kind dat vaste voeding leert kennen, gebeurt dat op z'n eigen tempo en eigen manier. Het beste is om in het begin de voeding werkelijk tot pap te maken. In het begin kan je daar extra water bijdoen, wat je geleidelijk aan afbouwd. Is het kindje daar goed mee weg, dan begin je met kleine brokjes. Gaat ook dat gemakkelijk, begin dan de voeding te prakken. Tot slot zal je het prakken achterwege kunnen laten. Besef dat het leren eten een knoeiboel kan worden. Daarvoor zijn er 2 gouden regels: zorg dat het eten gestructureerd verloopt (vb: Saartje eet elke avond, samen met mama en papa aan tafel wanneer papa thuisgekomen is van zijn werk en zich gewassen heeft). Zorg ook voor een aangename omgeving: zou je zelf ook niet liever een bordje kiezen in de vorm van een gezichtje? Lust je kleine iets niet, verwerk het dan vb in puree.Ook wanneer je peuter in de koppigheidsfase zit, kan het tafelen een moment zijn waar je echt van af ziet. Een machtsstrijd is nooit optimaal: niet voor het eetmoment zelf, noch voor de relatie tussen ouders en kind.

20:25 Gepost door Kidsfun, in samenwerking met gezondheidshoekje.com in Voeding | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voeding |  Facebook |

07-09-08

Voor de starters

Opvang cursus

Voor de starters en nieuwsgierigen

kidsfun

Het is niet gemakkelijk om te starten in de kinderopvang. Hoewel er wel goede websites bestaan voor starters.

Startenmetkinderopvang.be is een goede website voor wie onder begeleiding wil starten met een kinderdagverblijf. De website is van een man die zelf actief is in de kinderopvang. Je kunt van hem groepslessen krijgen, maar ook individuele info.

Kewlox-store.be is een winkel waar er zeer veel aandacht besteed wordt aan opbergsystemen.

De punt is er dan weer voor de beginnende ondernemer.

UnieKO is de beroepsvereniging voor zelfstandigen in de kinderopvang, uit Vlaanderen en Brussel. Ze hebben raamakkoorden met bepaalde firma's en organisatie's die de opvang ten goede kunnen komen. Ze hebben ook een zeer interessant forum.

Het zelfevaluatie instrument Z-KWAPOI kun je hier terugvinden.

Het hoe en wat van de kinderopvang, kun je hier vinden. Denk maar aan de kwaliteiten die een begeleider moet bezitten om een opvang te kunnen starten.

Om meer info te kunnen vinden over de verantwoordelijke van een kinderopvang: welke vaardigheden heeft die nodig vb.

Om te weten wat het verschil is tussen het attest van toezicht en een erkenning, dat vind je hier.

Heb je info nodig om schoolkinderen op te vangen

Er zijn zoveel verschillende opvangmogelijkheden. Hier wordt het verschil besproken tussen zelfstandig kinderdagverblijf, erkend kinderdagverblijf en een mini-creche

Verslagen, rapporten en brieven over de kinderopvang kun je hier vinden. Deze pagina geeft niet alleen maar cijfertjes weer, maar biedt ook algemene informatie.

Zoek je op heel veel vragen nog een antwoord als het gaat over een kinderopvang opstarten? De voorwaarden voor het gebouw, de prijs die de ouders betalen, de wetgevingen etc.

Als je een voorbeeld wil zien van hoe een overeenkomst er ongeveer uitziet, spiek dan eens hier.

Nog meer informatie over het opstarten van een eigen kinderopvang. Ook de nodige aanmeldingspapieren kun je hier terugvinden.

Ook de VLAO wil mensen helpen met het lanceren van hun opvang-droom.

Unizo is een erg gekende organisatie voor alle zelfstandigen. Dus ook starters. Zij helpen je een handje verder met het opmaken van een financieel plan

Wil je meer info over de kinderopvang in West Vlaanderen? Hier kun je een verslag vinden over de leeftijden van de gemeenten, de opvangmogelijkheden etc.

Heb je vragen over wie opvang zoekt en waarom opvang gezocht wordt? Welke zijn de redenen waarom men geen opvang wil? Heel veel info, aangegeven door de Belgische overheid.

Hoe verloopt het zoekproces naar kinderopvang? is een sprekende titel voor een document, opgemaakt door een politieke partij.

De behoeften en het aanbod van de kinderopvang wordt hier besproken. Waarom zou men moeten investeren in de opvang? Wat met de kwaliteit van de kinderopvang? En tot slot, hoe zit het met de lokalen voor het houden van opvang?

Cijfers over het kind in Vlaanderen: hoe gaat het met de geboortes? Hoe gaat het met de keuze voor borstvoeding? Hoe zit het met de gezinssituatie's?

Zoals je misschien weet, krijgen opvanginiciatieven af en toe bezoek van de inspectie van Kind en Gezin. Wil je daar meer over weten, dan ben je hier op de goede plaats.

De gezinsbond steekt ook z'n handje toe door het geven van nuttige informatie op hun website.

Nuttige info over opvang: hoe zit het vb met de verzekeringen? Hoe zit het met de vergunningen? Hoe zit het met de kostenvergoeding en zoveel meer...

Zoek je meubelen voor in je opvang iniciatief? Dan kun je hier alvast terecht.

Kindermeubels, poppenhuizen, houten speelgoed, instrumenten, muziekdozen en nog zoveel meer zijn hier te verkrijgen. Toysavers is de naam van de instantie.

Lifetime wordt steeds bekender. Ze hebben dan ook een mooi assortiment van kindermeubelair.

Zorgpunt is ook een handig adres voor mensen uit de zorgsector die wat vragen of hulp nodig hebben in de formalliteiten die een zaak met zich meebrengt.

Voor een sociale verzekeringsgroep kan je terecht bij Xerius

20:59 Gepost door Kidsfun, in samenwerking met gezondheidshoekje.com in Opvang | Permalink | Commentaren (1) | Tags: links, opvang |  Facebook |

Huiswerk maken & leren

Opvoedings-cursus

Huiswerk maken & leren

miniopschoolbank

Huiswerk is meestal niet direct de geliefkoosde activiteit van kinderen. Eigenlijk is dat wel te begrijpen: ze zitten de ganse dag op de schoolbanken waar ze moet luisteren en opletten... en wanneer ze thuis komen (de omgeving waar je normaal zou moeten ontspannen), is het kind verplicht om zich opnieuw bezig te houden met school: opnieuw opletten dus. Aan de andere kant is huiswerk wel erg nuttig: zo is het kind verplicht om de leerstof verder te verwerken. Het is ook een hulp in het aanleren van dicipline. Uiteindelijk kan je urenlang discussiëren over het al dan niet geven van huiswerk... hoe dan ook, op dit ogenblik is huiswerk nog steeds een belangrijk aspect van het school gaan. Dus we kunnen het maar beter leuk maken dan, niet?!

Dus, wat kunnen we doen om het huiswerk gemakkelijker te laten verlopen? En wat kunnen we doen om gemakkelijker te leren?

mickeytekenthuis

 • Belonen is het eerste waar ik aan denk, als ik "huiswerk" hoor. Zoals gezegd is het niet direct de leukste bezigheid, dus is het leuk om beloond te worden als je een inspanning geleverd hebt voor een werk dat je niet graag doet. Belonen kan je mondeling, door een beloningssysteem (een sticker voor elk goed gedrag vb), met een knuffel, met een gebakje,...
 • Zorg voor een dagelijks terugkerend ritueel: je kind komt thuis en gaat iets eten en drinken aan de keukentafel. Je laat je kind even spelen tot de papa thuis komt en daarna begint het kind aan het huiswerk. Als het huiswerk af is, controleer je nog even, zet je de krabbel in de agenda en gaat de boekentas in de gang. Op die manier is er geen ontkomen aan en weet het kind ook wat er komen zal en verwacht wordt.
 • Heeft je kind eens geen zin in het huiswerk, dan kan je het kind eerst eens wat laten spelen en dan later het werk hervatten ofwel kan je het werk samen doen. Maak daar weliswaar geen gewoonte van want het is niet de mama die de taak moet maken/leren, maar wel de kleine.
 • Sommige kinderen vinden het leuker om met andere kinderen (broer/zus, vriendje, klasgenootje...) huiswerk te maken. Op die manier kunnen ze nog eens samen discussiëren over het werk en weten ze dat er na het huiswerk iemand op hen wacht om mee te spelen.
 • Andere kinderen hebben er meer baat bij als ze het zien. Dat kan je toepassen vb bij het aanleren van de inhoudsmaten of om tafels te leren kan je met knikkers werken of franse woordjes kan je leren door de voorwerpen te zien. Op internet info opzoeken over een onderwerp, of een film bekijken over een onderwerp (vb de jodenvervolging) kan ook helpen.
 • Een minder vaak gehoorde tip is de "luistertip". Daarmee kan je bedoelen vb een liedje maken over een onderwerp, maar kan evengoed een luistercd zijn, of...
 • Moet je een ganse reeks woorden of eigenschappen onthouden, dan kan het leuk zijn om van elk woord de beginletter te nemen. Maak dan (als je dat wil) met die beginletters een woord of een zin. Denk maar aan de gekende: "de zon gaat Op in het Oosten, de zon gaan Weg in het Westen" of "Nooit Oorlog Zonder Wapens" (noord-oost-zuid-west) of "DCRT" (dolor, calor, rubor, tumor: de 4 tekenen van een ontsteking)
 • Soms kan het internet ook een handje helpen om te oefenen. Op het internet staan er heel veel goede oefeningen: misschien vind het kind het leuker om op het net te oefenen dan als jij hem oefenblaadjes geeft? Kijk vb eens "hier" of "hier"
 • Op tijd beginnen is ook een gouden regel die het al jaren doet. Dat wil niet alleen zeggen dat je op tijd moet beginnen leren (geen twee uur voor het examen vb), maar ook dat het handiger is om af en toe een deeltje te leren (vandaag van pagina 65 tot pagina 80, morgen...)
 • Maak een planning om je leerstof te leren. Nu, ik moet eerlijk zijn dat ik die tip persoonlijk vind. Ik heb als student nooit een planning gemaakt op papier, voor mijn leerstof want dat maakte mij alleen maar nerveus. En ik was niet de enige in mijn klas. Bovendien heb je in het hoger onderwijs nog nauwelijks te tijd om je bezig te houden met een planning. Of je hier goed mee bent of niet, dus absoluut persoonlijk.
 • Deze tip zullen de kinderen graag horen: ontspan regelmatig en genoeg. Een goede geest zit in een goed lichaam: dus regelmatig ontspannen, zorgt voor een optimale conditie van je geest. Reken bij die ontspanning ook slapen. Slapen is al even belangrijk als ontspanning!
 • De plaats waar je aan de slag gaat kan ook belangrijk zijn. Stel dat je als kind aan de keukentafel zit, waar je mama op een armlengte van je aan het koken is. Ook de hond loopt er ongedurig rond, want hij ruikt al dat lekkers. Ondertussen is je kleine zusje ook aan het rondkruipen in de keuken... Dit lijkt me niet echt een ideale situatie om je te kunnen concentreren. Een stille(re) en kalme(re) ruimte kan wonderen doen. Helemaal alleen zitten is ook niet altijd een oplossing want dan gaat de aandacht gemakkelijk op aan andere, bijkomstige zaken en heb je niet direct iemand bij je om een vraag te stellen.
 • Als je als leerling/student niet zover geraakt om eerst je huiswerk te maken voor je aan het computeren slaat, dan is het dikwijls handiom een paswoord te laten instellen door je ouders die enkel zij kunnen ontgrendelen. Het is misschien wel een radicale werkwijze, maar daarom geen minder goede.
 • Heb je zo van die vakken die je echt niet graag doet, begin dan eerst met dat huiswerk te maken. Dan ben je daar al vanaf en kan het alleen maar leuker worden: dat geeft moed.
 • Lees goed wat je precies moet doen als taak. Vertel het desnoods aan iemand. Op die manier voorkom je dat je onnodige dingen doet of dat je tijd verspilt aan zaken waar je weinig of niets aan hebt. Deze tip kan ook wel moed geven: stel dat je als leerling denkt dat je een ganse hoop werk zult hebben aan die ene taak, dan wordt je al moedeloos. Maar als je dan gaat lezen wat het eigenlijk "maar" is wat je moet doen... Dan zie je het misschien wel meteen een stuk meer zitten.
 • Als je van school uit ook een  doe-taak gekregen hebt, naast een gewone lees of oefentaak, dan kan het aangenaam zijn om beiden af te wisselen.
 • Wil je als ouder je kind helpen met z'n taak, wees je er dan van bewus dat je geen leerkracht bent, maar evenmin de leerling. Jij moet de taak niet maken (geen directe antwoorden geven op een vraag... geef desnoods een hint en laat het kind zelf verder denken en redeneren).
 • Ga ook niet helpen wanneer het niet nodig is. Uiteindelijk moet het kind beseffen dat het huiswerk zijn eigen verantwoordelijkheid is. En als hij die verantwoordelijkheid meester kan, geeft dat een fantastisch gevoel. Merk je dat het kind die verantwoordelijkheid nog niet aan kan, help dan een handje maar wees geen moeial, want op die manier gaat het kind na verloop van tijd niet meer zo gewillig zijn met het tonen van z'n huiswerk, vragen van hulp,...
 • Herhalen is ook een gouden tip. Als je dagelijks iets opzegt (of misschien wel meermaals per dag opgezegt), zul je het gemakkelijker onthouden dan het eenmaal per week te herhalen.
 • De huiswerkmethode moet het kind zelf mogen kiezen. Het ene kind vind het gemakkelijker om gewoon zijn leerstof te lezen, de ander wil het opschrijven,... De ene wil het eerst opnoemen voor het te noteren in z'n huiswerkschrift, de ander daarentegen wil het liever eerst in klad noteren alvorens het te noteren in z'n huiswerkschrift..  De één heeft nood aan een korte samenvatting, de ander heeft nood aan een markeerstift en z'n leerboek...Laat je kind daarin vrij. Als het niet lukt, kun je wel bijsturen maar besef als ouder wel dat jou huiswerk methode daarom niet even goed werkt bij je kind.
 • Stimuleer je kind eventueel ook om kanttekeningen te maken. Dat kunnen letterlijk tekeningen zijn, maar ook bijhorende nota's. Dat kan vb van pas komen bij een les biologie: de delen van de bloemen. Dan kan je een bloem tekenen en daar dan de verschillende delen op aanduiden. Bijkomende nota's kunnen ook helpen. Dikwijls geven leerkrachten in hun les tips die erg handig kunnen zijn voor het leren of het maken van huiswerk.

15:35 Gepost door Kidsfun, in samenwerking met gezondheidshoekje.com in Opvoeding | Permalink | Commentaren (0) | Tags: school, fijne motoriek |  Facebook |

Wat kan een kind in het huishouden?

Opvoedings-cursus

Wat kan een kind in het huishouden?

Misschien komt mijn titel wel over als "wat kan je doen om je kind aan het werk te zetten", maar dat is helemaal mijn bedoeling niet. Kinderen doen graag hun ouders na. Er bestaan speelgoed-kookfornuisjes en die zijn erg in trek bij jonge kinderen. Daarnaast zijn kinderen ook blij als ze hun ouders kunnen helpen. Want zeg zelf: een kind die zijn kamer opruimt is toch wel een flink kind, niet?! Ja, opruimen is misschien niet hun lievelingsactiviteit maar als je het een beetje leuk inkleed, dan geraak je al een stap verder. Zing een liedje terwijl je een huishoudelijk werkje doet. Denk maar aan: "opruimen, opruimen... dan is alles weer net.... opruimen, opruimen, wat een pret! Alles in de dozen, alles in de kast, zo krijg je met niemand last!" Beloon het kindje als het goed werk verricht heeft in het huishouden. Wie beloond wordt, zal automatisch al meer interesse krijgen in het werk.

En wat kan je kind zelf doen? (Hou rekening met de ontwikkelingsfase van je kind)

 • Zijn eigen kamer opruimen
 • Afdrogen (kleine kinderen kunnen onbreekbare zaken afdrogen)
 • Afwassen (kleine kinderen kunnen onbreekbare zaken afwassen)
 • Schooltas vullen
 • Boterhammen smeren en wegstoppen
 • Zwemkledij na gebruik uithalen en bij de was leggen
 • Kledij in de kast stoppen
 • Kledij in de wasmand leggen
 • Ondergoed uithalen
 • Kiezen uit x aantal kledingsetjes
 • Jas afdoen en aan de kapstok hangen
 • De tafel (helpen) afruimen
 • De tafel (helpen) dekken
 • Huisdieren verzorgen
 • Afstoffen
 • Bed opmaken
 • Handdoeken en zakdoeken plooien
 • Tanden poetsen
 • Haren kammen
 • ...

12:13 Gepost door Kidsfun, in samenwerking met gezondheidshoekje.com in Opvoeding | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ontwikkeling, kledij, waarden en normen, faq, fijne motoriek, tandenpoetsen, grove motoriek |  Facebook |

04-09-08

Kinderopvang in België

Opvang-cursus

Opvang in België

allemaalslapenindebadkuip

Zoek je info over de algemene jaarverslagen, dan kijk je best even hier. Wil je eens weten wie en waarom opvang gezocht wordt, kijk dan hier. Dat kinderopvang zoeken niet eenvoudig is, dat weten we allemaal... en nu eindelijk ook bij de politiek. En hoe zit het met de behoeften aan kinderopvang?

West-Vlaanderen heeft een prachtig PDF document klaar voor de mensen die op zoek zijn naar meer info over de opvang in West-Vlaanderen: de volledige kinderopvang in West Vlaanderen werd door hen in kaart gebracht. Je kunt er de bevolkingsdichtheid nagaan, de gemiddelde leeftijd van de inwoners etc.

Oost-Vlaanderen stelt u met trots zijn opvangen voor met hun naam en een korte mededeling. Vind je dat maar niets en wil je gewoon liever weten waar en wie opvang aanbiedt, klik dan maar hier. Heb je de cijfers over de opvang nodig, klik dan maar hier.

Antwerpen doet vanzelfsprekend ook mee, zij bieden eveneens de kinderopvang in kaart. Maar heb je gewoon adressen voor kinderopvang nodig, dan klik je hier.

En hoe is het in Brussel gesteld met de opvang? Zij hebben eveens een "kinderopvang in kaart" website aan. Ook Kind & Gezin heeft iets gelijkaardigs aan te bieden. En tot slot wou ik u ook dit PDF bestand niet onthouden over kinderopvang in Brussel.

16:52 Gepost door Kidsfun, in samenwerking met gezondheidshoekje.com in Opvang | Permalink | Commentaren (0) | Tags: opvang |  Facebook |

03-09-08

Ouderschapsverlof

Mama & Papa -cursus

Ouderschapsverlof

Disney%20Poobaby%20popi1

* Opgepast, het thema "ouderschapsverlof" is zeer uitgebreide en complexe materie. Ik heb hieronder de belangrijkste punten aangehaald om het wat overzichtelijker te maken. Voor meer info kunt u steeds terecht bij de RVA*

Ouderschapsverlof is een soort van tijdelijke werkonderbreking voor het kind. Mensen nemen dit type werkonderbreking meestal net voor de bevalling. Op die manier heeft het gezin tijd om zich op de nieuwe baby voor te bereiden.

Er zijn 3 methodes om te genieten van ouderschapsverlof: ofwel onderbreek je het werk volledig, ofwel verminder je de prestatie's tot halftijds werken ofwel verminder je de prestatie's met 1/5. Voor meer info kan je terecht bij de RVA.

Er zijn uiteraard wel wat voorwaarden aan ouderschapsverlof verbonden. Zo moet je tijdens de 15 maanden voor de schriftelijke aanvraag minstens 12 maanden bij die werkgever gewerkt hebben. Daarnaast moet je werkgever ook min 2 maanden en max 3 maanden op voorhand inlichten. Het is ook zo dat dit type verlof moet opgenomen worden voor het kind 6 jaar wordt. (Opgepast, dat is anders bij gehandicapte kinderen en geadopteerde kinderen, informeer je daarvoor bij de FGOV).

Je dient je werkgever ten laatste op het ogenblik van het verlof, de documenten voor het  recht op ouderschapsverlof bezorgen. Die documenten zul je verkrijgen van de rijksdienst voor arbeidsvoorziening.

De formaliteiten die je zult moeten voorzien zijn zowel voor je werkgever als voor de RVA. Voor de werkgever zorg je ervoor dat hij verwittigd wordt via een aangetekende zending. (opgepast, dit is voor het onderwijs anders). Bij de RVA zult u voor papieren moeten zorgen die de arbeidsonderbreking rechtvaardigen en aangeven.

Het ouderschapsverlof kan u niet worden geweigerd (opgepast, er is een specifieke reglementering voor de openbare sector en het onderwijs) maar kan wel uitgesteld worden.

Goed om weten is dat er ook sprake is van een ontslagbescherming vanaf het moment dat je werkgever schriftelijk is verwittigd over je zwangerschap, tot drie maanden na het ouderschapsverlof.

Het loon dat u zult ontvangen is vanzelfsprekend anders dan wat u gewoonlijk krijgt bij het werken voor uw werkgever. Het is immers de overheid die u een bepaalde vergoeding aanbiedt. Dat bedrag is afhankelijk van de indexen en van jaar tot jaar. Wilt u weten hoe het precies ervoor staat in België? Klik dan "hier

22:13 Gepost door Kidsfun, in samenwerking met gezondheidshoekje.com in Mama & Papa | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mama, papa |  Facebook |

02-09-08

Linkpartners van Kidsfun

kidsfun

--> Onze linkpartners <--

Wil je er ook bij komen te staan als linkpartner, laat het maar weten! De links zijn in 2 rubrieken ingedeeld: de linkpartners die geen kinderpagina hebben en de linkpartners mét kinderwebsites...

 

De beste Baby sites op Start.be

20:51 Gepost door Kidsfun, in samenwerking met gezondheidshoekje.com in Allerlei | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

01-09-08

Bijten tijdens het spel

Spel & speelgoed-cursus

Bijten tijdens het spel

Disney%20Poobaby%20poey2

Baby's van een paar jaar gaan bijten omdat ze steeds meer verlangen krijgen om te gaan bijten. Dat verlangen wordt nog versterkt op het ogenblik dat ze tanden krijgen. Het spreekt vanzelf dat het hun bedoeling niet is om je pijn te doen door hun bijtgedrag.

Wanneer een kind van een tweetal jaar bijt, is het beter om toch eens na te gaan waarom het kind bijt. Een kind kan bijten uit boosheid, jaloezie, verveling etc. Indien je de reden kan achterhalen is het eenvoudig om het bijtgedrag te laten verdwijnen. Bijt het kind nog altijd, zelfs nadat je de oorzaak van het bijtgedrag dacht weggedaan te hebben, dan zul je verder moeten zoeken. Eventueel kan een therapeut je ook wat verder helpen.

Ouders weten soms geen raad met het bijtgedrag en sommigen kregen zelfs het advies van de grootouders: "als het kind bijt, bijt dan terug", om het kind te laten schrikken...Maar dat is natuurlijk geen optie, in geen geval. Negeren is meestal ook geen echte oplossing. Het is beter om het kind even weg te nemen van het kind dat gebeten werd, en spreek het kind aan over z'n gedrag. Vertel hem dat dit gedrag niet getolereerd wordt omdat zoiets pijn doet. Vraag het kind waarom het gebeten heeft, waarschijnlijk zal het kind geen exacte reden kunnen geven maar je heeft het gevoel dat je luistert en wat het kind ook zegt, je zult er wel iets van informatie kunnen uithalen. Zijn gezichtje kan ook al boekdelen vertellen. Hoe dan ook, het is aan jou als ouder om te beslissen welke methode je wil gebruiken: het is jou kind en jij kent je kind het best om te beslissen welke methode jullie ligt.

22:20 Gepost door Kidsfun, in samenwerking met gezondheidshoekje.com in Spel & speelgoed | Permalink | Commentaren (0) | Tags: spel |  Facebook |

Hoe speel ik met mijn kind?

Spel & speelgoed-cursus

Hoe speel ik met mijn kind?

goofyendonaldrekkenspeelgoeduit

Spelletjes  zijn altijd leerrijk, welk spel of speelgoed je ook gebruikt. Daarom is het voor een kind dubbel zo leuk om ook eens een spelletje met mama of papa te kunnen spelen/delen.

 • Nu, stel je voor dat je als kind een spelletje aan het spelen bent met je mams en dat zij je regelmatig corrigeert. "Neen, dat doe je niet zo, maar zo". Zoiets is alles behalve leuk. Dat was tip 1 voor de ouders.
 • Ok, stel je nu voor dat je als zesjarige een spelletje speelt met je papa. Je papa is aan het winnen en dat vind je maar niets. Om je ongenoegen te uiten begin je boos te scheldwoorden te roepen. Je papa is daar helemaal niet mee opgezet. Zal het nog een leuk spelletje worden denk je? Dat was een tip voor zowel ouder als kind.
 • Hou als ouder rekening met het ontwikkelingsniveau waarin je kind verkeert. Als je speelgoed opdringt waar het kind nog niet klaar voor is, zal dat niet echt aanlokkelijk zijn voor het kind. Laat je kind liever kiezen waarmee jullie gaan spelen.
 • Ook een kind dat regelmatig reactie's te horen krijgt als "let op", "dat is gevaarlijk", "doe dat nou niet"... Zal binnen de kortste keren zijn zin in het spel vergaan
 • Neem voldoende tijd om met je kind te spelen. Het heeft geen zin om net voor het slapengaan nog snel een spelletje kaart te spelen terwijl je maar half geïnteresseerd bent in het spel. Als je speelt, moet je er volledig kunnen zijn.

21:58 Gepost door Kidsfun, in samenwerking met gezondheidshoekje.com in Spel & speelgoed | Permalink | Commentaren (0) | Tags: spel, speelgoed |  Facebook |

Goed speelgoed

Spel & speelgoed-cursus

Goed speelgoed

knorretjetrektspeelgoedvooruitwilniet

Wat is goed speelgoed vraag je je misschien af? Dat is meer dan het keurmerk "CE" dat op het speelgoed (of de verpakking) staat. Goed speelgoed is ook speelgoed dat gesmaakt wordt door het kind en kinderen hebben nu eenmaal een voorkeur voor speelgoed dat eenvoudig is want eenvoudig speelgoed nodigt uit tot 101 mogelijkheden. Denk maar aan een bezemsteel: daarmee kan je mama nadoen, kan je gitaartje spelen enz. Ook speelgoed dat de zintuigen aanspreekt zijn populair. Denk maar aan een rammelaar (gehoor & beweging), mobile (beweging & gehoor & uitzicht), teddybeer (gevoel & uitzicht). Bovendien is het noodzakelijk dat het speelgoed aangepast is naargelang de ontwikkeling van het kind (fysiek, psyschisch en sociaal), niet zozeer naar de leeftijd van het kind maar wel naar z'n ontwikkeling. Zo is een kind van een jaar oud niets met een puzzel van 100 stukken. Hij is nog niet zo ver in zijn ontwikkeling en bovendien is dat speelgoed ook vaak gevaarlijk voor het kind. Om hetzelfde voorbeeld te nemen van daarnet: een kind van een jaar oud zou de puzzel volledig onderzoeken met zijn mondje (let ook op voor verstikkingsgevaar).Wanneer je gebruik maakt van tweedehands of geleend materiaal, let er dan extra op, of er zeker geen schade of andere mankementen aan het speelgoed aanwezig zijn. Goed speelgoed is ook gemakkelijk te onderhouden.

21:25 Gepost door Kidsfun, in samenwerking met gezondheidshoekje.com in Spel & speelgoed | Permalink | Commentaren (0) | Tags: spelen, speelgoed |  Facebook |

Waarom spelen zo belangrijk is

Spel & speelgoed-cursus

Waarom spelen zo belangrijk is

mickeyhangtopster

Misschien lach je wanneer je je kind ziet spelen, maar voor het kind is spelen een serieuze zaak want hij leert er een pak bij. Hij leert

 • z'n leefwereld kennen,
 • hij leert z'n eigen vaardigheden en beperkingen kennen,
 • hij leert de mogelijkheden en beperkingen van materialen kennen,
 • hij leert de mogelijkheden en beperkingen van andere mensen kennen,
 • het kind wordt gestimuleerd om zaken te ondernemen,
 • om zaken te verzinnen, om zaken te onthouden,
 • om contacten te leggen,
 • om zich te ontdoen van indrukken
 • zijn lichaam te gebruiken
 • ...

20:54 Gepost door Kidsfun, in samenwerking met gezondheidshoekje.com in Spel & speelgoed | Permalink | Commentaren (0) | Tags: spelen, speelgoed |  Facebook |

 

Spel & speelgoed- cursus

Spel, speelgoed en vrije tijd ABC

A

aan-en afgeefspelletjes, autootjes

B

badhanddoek, boekje, blokken, ballon, badminton

C

cd luisteren, cowboy spelen,

D

domino, dansen, DVD kijken

E

echoën, estafette

F

fietsen, fantaseren, feestje

G

gezelschapsspelen, gezichten trekken

H

huishoudentje spelen, huisdieren

I

indoorpretpark, indiaantje

J

jokeren

K

klimrek, kleuren, koken, klei, knippen

L

lakens

M

muziek, monopolie, memory

N

nestkasjes maken, nachtwandeling

O

opteloefeningen,

P

poppen, parels rijgen, poppenkast

Q

quiz

R

rolschaatsen, reis rond de wereld

S

stoelendans, schilderen, schminken, Simon says, sprookjes

T

tikkertje, tijdschriften, teddybeer, tennis

U

uitstappen

V

vingerverven, versjes, verkleden, voorlezen

W

waterspelletjes, wiegeliedjes, wandeling

X

xylofoon

Y

ijsjes maken

Z

zeepbellen, zand, zaaien, zaklopen

 

Hebt u nog leuke spelletjes of activiteiten die hierbij kunnen? Laat het maar weten!!

20:32 Gepost door Kidsfun, in samenwerking met gezondheidshoekje.com in Spel & speelgoed | Permalink | Commentaren (0) | Tags: spelen, speelgoed |  Facebook |

31-08-08

Nachtelijk gillen en slaapwandelen

Slaap & relax- cursus

Nachtelijk gillen & slaapwandelen

mickeymetslaapmutsenkussen

Nachtelijk gillen

Nachtelijk gillen is niet hetzelfde als een nachtmerrie hebben. Bij nachtelijk gillen veert het kind recht, heeft het geopende ogen en krijst. Je dient te weten dat het kind - zelf al lijkt het niet zo - toch slaapt: hij is in een diepe slaap verwikkelt en zal daarom vanzelfsprekend ook niet reageren als je het kind aanspreekt. Je kunt het kind wakker maken, daar dat zal weinig zin hebben omdat het kind zih daar toch niets van herrinnert. Het beste wat je kan doen is het kind sussen en erbij blijven totdat het kind gekalmeerd is. Als het een troost mag zijn: nachtelijke gilpartijen komen niet vaak voor en duren meestal niet langer dan 30min.

Slaapwandelen

Slaapwandelen is een nachtelijke stappartij die al slapend gebeurt. Het kind kan wakker lijken omdat de ogen geopent zijn en het kind ook af en toe praat. Men vermoed dat slaapwandelen een tijdelijke storing is in het zenuwstelsel. Nu, zelfs al duurt de situatie niet lang, toch kan hij gevaarlijk worden. Er zijn situatie's gekent van slaapwandelende mensen die zich buiten het huis begaven en zo in het verkeer terecht kwamen. Wanneer je vreest dat je kind ook in staat zou zijn om zijn kamer te verlaten, kun je best zorgen dat je een verklikkersysteem hebt zodanig dat je weet wanneer je kind z'n kamer verlaat.

20:36 Gepost door Kidsfun, in samenwerking met gezondheidshoekje.com in Slapen & relaxen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: slapen |  Facebook |

Inslapen en doorslapen

Slaap & relax - cursus

Inslapen en doorslapen

poehmetpjama

Mijn kind kan moeilijk in slaap vallen

Het is normaal als je kind de eerste minuten nadat je het instopte, nog niet direct slaapt en eventueel wat huilt. Op die momenten is het best om niet direct naar je kindje toe te gaan en het nog even vast te pakken. Doe je dit wel, dan maak je daar gewenning van. Elke keer het kindje zich alleen voelt in zijn bedje zal het huilen omdat het weet dat jij direct zal langsgaan. Als je regelmatig in de kamer komt om te tonen dat je er bent, dan maak je het nog ergers: het kind gaat meer en/of langer huilen omdat het daar een reactie op krijgt van jou. Vergis je niet, er zijn wel degelijk gezinnen die elke nacht een paar uur in de weer zijn met het sussen van het kindje. Uiteindelijk stimuleer je op die manier alleen maar een negatieve visieuze cirkel: baby huilt, ouder gaat kijken, kindje huilt nog, mama troost het kind, het kind valt in slaap en wordt in bed gelegd, het kind wordt wakker en huilt, de ouder gaat kijken...  Wat doe je dan beter? Breng je baby op een redelijk uur naar bed en keer niet direct terug wanneer je baby huilt.

Mijn kindje kan niet door slapen

Als er geen reden is waarom het kind niet kan doorslapen (vb ziekte, honger...), dan is het best dat je het kind even gerust laat. Ga je het kind toch sussen, dan loop je het risico dat je kind hier een gewoonte van maakt. Je zult je kindje als moeder goed genoeg kennen om te weten of je kindje huilt van honger, van pijn, van verveling,...

20:23 Gepost door Kidsfun, in samenwerking met gezondheidshoekje.com in Slapen & relaxen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: slapen |  Facebook |

Opstaan na het instoppen

Slapen & relax-cursus

Wat als mijn kind terug uit bed komt nadat ik het instopte?

minislaapopwolkmetbeer

Wanneer je kind terug uit bed komt nadat je het ingestopt hebt, kun je beginnen met het stellen van een ja-neen vraag om te achterhalen of je kleine honger of dorst had of misschien naar het toilet moest. Wanneer je kindje daarop antwoord, weet je meteen wat je kan doen. Breng daarna het kindje zonder veel omhaal naar z'n bed. Komt het kind daarna terug naar de woonkamer, breng dan je kindje zo snel mogelijk (terug zonder veel poespas) naar bed. Herhaal dit zoveel als nodig.  

19:49 Gepost door Kidsfun, in samenwerking met gezondheidshoekje.com in Slapen & relaxen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: slapen |  Facebook |

Waarom mijn kindje niet meenemen in bed?

Slapen & relax-cursus

Waarom je kindje beter niet mee gaat in het "grote" bed

mickeyslaaptopwolkmetbeer

Kinderen die in het bed van hun ouders mogen slapen, voelen zich daar veilig en geborgen. Van zodra ze dan weer in hun eigen bed moeten slapen, valt dat veilige gevoel weg. Het kost je dan veel moeite, nachtrust en tranen om het kind terug in zijn eigen bedje te laten slapen.

19:39 Gepost door Kidsfun, in samenwerking met gezondheidshoekje.com in Slapen & relaxen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: slapen |  Facebook |

Slaapmeubels en hun veiligheid

Slapen & relax-cursus

Wat heb ik nodig en waarop let ik bij de slaap-meubels?

mickeyslaaptmetbeerenfles

(V= veiligheid, H= hygiëne, C= comfort, A= aantrekkelijk voor het kind)

 • 1 bedje (wiegjes zijn niet noodzakelijk). Controleer:
  • of het kinderbedje stevig en stabiel is (V)
  • of het kinderbedje 4 vaste poten heeft ofwel 2 vaste poten en 2 wieltjes (V)
  • of de materie (vb hout) egaal is: zonder splinters, zonder bramen... (V)
  • of de spijlen niet verder uit elkaar staan dan 6.5cm (V)
  • of er geen gaatjes, kiertjes, gleufjes etc aanwezig zijn. (V) 
  • of er een hoofdkussen in ligt: hoofdkussen zijn absoluut te vermijden! (V)
  • of de matras perfect in het bedje past (V & C)
  • of de bedbodem aan te passen is (V & C)
  • of er geen kleine, onderdelen aan het kinderbedje zijn (V)
  • of er netten aan of rond het kinderbedje zijn: die zijn te vermijden. (V)
  • Controleer of er scherpe hoeken of randen aan het bedje zijn.  (V)
 • Dekentjes, matras & matrasbeschermers. De zorg:
  • de matras dient stevig te zijn (V)
  • de matras dient vormvast te zijn (V)
  • de matras is liefst behandelt tegen huisstofmijt (V & H)
  • de matras dient adement te zijn (V & H & C)
  • de matras past perfect in het kinderbedje (V)
  • de perfecte kindmatras is 8cm dik (V)
  • matrasbeschermers dienen vooral goed te kunnen verluchten: ademend te zijn (V & H & C)
  • een baby heeft geen nood aan een dik donsdeken: een lakentje is voldoende. Pas vanaf 1 jaar kan je gebruik maken van een dekbed (V)
 • Een 2 à 3 tal slaapzakken.
  • De slaapzak is aangepast aan de leeftijd (V & C-
  • Er zijn geen knopen of andere kleine onderdeeltjes aan de slaapzak te vinden (V & C)
  • De halsopening is best niet te groot (V)
  • Het is af te raden om een slaapzak te gebruiken waarvan je de mauwen kan afdoen (V)
  • Een slaapzak zorgt ervoor dat lakentjes en dekentjes overbodig zijn (V & C)
  • Een kind met koorts hoeft niet te warm ingestopt te zijn (V)
  • Kies voor een slaapzak waarvan de opening achteraan zit (V)

19:29 Gepost door Kidsfun, in samenwerking met gezondheidshoekje.com in Slapen & relaxen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: slapen, veiligheid |  Facebook |

De slaaphouding van een baby

Slapen & relax-cursus

hoe slaapt een baby?

mickeyleestopster

Omwille van het gevaar op wiegedood wordt er aangeraden om de baby op de rug te laten slapen. Vooraleer je de baby te slapen legt,z org je best voor een kort slaapritueel dat elke keer opnieuv herhaald wordt. Hou dat ritueel kort: hoe langer je het maakt, hoe langer je het kind wakker houdt. Een mis verstand is nog altijd dat baby's in een pikdonkere, muisstille kamer moeten slapen. Dat is helemaal niet zo: een baby kan gerust wat geluid verdragen in z'n omgeving als hij moet slapen.

19:14 Gepost door Kidsfun, in samenwerking met gezondheidshoekje.com in Slapen & relaxen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: slapen |  Facebook |

Hoeveel slaapt een kind?

Slapen & relax-cursusursus

Hoeveel slaap heeft een kind nodig?

daisyinbedduimzuigend

Het is vanzelfsprekend dat het ene kind meer behoefte heeft aan slaap dan een ander kind. Het is best om aan de baby zelf over te laten hoeveel slaap hij nodig heeft. Gemiddeld slaapt een baby 16 à 18u per 24u. In het begin zul je merken dat het kind om de 3 à 4 uur wakker wordt en dat met de intentie om te eten. Na de voeding (en bijhorende boertje) kan je het kindje terug te slapen leggen. Hij zal binnen de kortste keren terug slapen.

Rond de 3 à 6 maand zal het kindje leren doorslapen tijdens de nacht.

Na verloop van tijd merk je dat het kind steeds minder behoefte krijgt aan slaap:  reken dat een kind van om en bij een jaar al maar 2 dutjes per dag meer moet doen.

 

18:29 Gepost door Kidsfun, in samenwerking met gezondheidshoekje.com in Slapen & relaxen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: slapen |  Facebook |

11-08-08

Waarom spelen zo belangrijk is


Spelen & speelgoed-cursus

Waarom spelen zo belangrijk is

daisymaaktbouwwerkmetblokjesenisboos

Spelen is een vorm van ontdekken: het is dus een zeer belangrijke activiteit in de ontwikkeling van een kind. Spelen is voor veel dingen goed:

 • voor de sociale ontwikkeling
  • vb een gezelschapsspel
  • vb een rollenspel
  • vb samen kleuren
 • voor de emotionele ontwikkeling
  • vb spannend gevoel bij schaken
  • vb een spijtig gevoel bij verliezen
  • vb een enthousiast gevoel bij jou lievelingsspel
 • voor de psychische ontwikkeling
  • vb strategiespelletjes
  • vb geheugenspelletjes als memory
  • vb waarnemingsspelletjes als activity center
  • vb taalontwikkeling als bij het doe-alsof spel
 • voor de fysieke ontwikkeling
  • vb balspelletjes waarbij je moet schoppen, gooien, rollen...
  • vb fietsen (grove motoriek)
  • vb kralen rijgen (fijne motoriek)

Belangrijk om weten is, dat kinderen via het spel gaan verwerken wat ze meemaken of meegemaakt hebben. Iets wat ze niet goed begrijpen, iets wat ze interessant vinden, iets wat hen stoort... Laat dus niet merken dat je het spel van je kind "raar" vind. Voor hem/haar is het de natuurlijkste zaak van de wereld en een verwerkingsmethode.

 

daisyenminispelensamenmetpoppen

10:28 Gepost door Kidsfun, in samenwerking met gezondheidshoekje.com in Spel & speelgoed | Permalink | Commentaren (1) | Tags: spelletjes, spel, sociaal, spelen, psychisch, fysiek |  Facebook |

10-08-08

Kinderverhaaltje

Knutsel-cursus

Kinderverhaaltje

donaldligtteluisteren

Bezoekers, voel je vrij om nog kinder verhaaltjes te schrijven bij de reactie's of om die te mailen naar me

 • Saar's prik
  • Saar moet met mama naar de dokter om een prik. Daar ziet Saar erg tegenop want ze is bang voor die prik. Ze hoorde van het buurmeisje dat een prik pijn doet, maar mama zegt dat het echt nodig is zo'n prik. Mama brengt Saar bij de dokter en blijft bij haar. "Ik wil geen prik" zegt Saar aan de dokter. De dokter in z'n lange witte jas lacht. Saar wordt er bijna bang van. "De prik is                                                   nodig" zegt mama. De dokter knikt: hij is het helemaal eens met mama. "Nou Saar - zegt de dokter- wie een prik krijgt, krijgt van mij altijd een kadootje uit mijn grabbeldoos!" Nu wil Saar toch de prik. Ze sluit haar ogen als ze op de dokterstafel zit en laat de prik gebeuren. Mama is heel trots op Saar en van de dokter krijgt ze een kadootje uit de grabbelton.
 • Naar de bib
  • Fran komt in de klas en gaat in het vertellershoekje zitten. "Vandaag - zegt de juf - gaan we op bezoek naar de bib". Alle kinderen staan recht en lopen naar de deur. Daar maken ze een rij. De juf komt vooraan te staan. "Kinderen, de bieb is niet ver, maar ik wil dat jullie allemaal bij elkaar blijven". Fran neemt het handje vast van het kindje dat naast haar staat. Dan volgen alle kinderen de juf naar de bieb. Als de klas in de bieb aankomt, merken ze allemaal dat het muisstil is. "Ssst" zegt de juf. Ze leidt de kinderen naar de leeshoek.Daar liggen kussentjes waar de kinderen kunnen gaan op zitten. De juf legt een paar boeken op de grond, in het midden van de leeshoek. "Neem maar allemaal een boek om in te kijken." Fran neemt een boek waarop een grote beer getekent staat. Ze kijkt in het boek, terwijl Mira (het meisje dat naast Fran zit) meekijkt. Na een uurtje roept de juf alle kinderen weer bijeen. "We gaan terug naar school kinderen! Zal jij de boeken opbergen Fran?" Fran raapt alle boeken op en doet ze in de kast. Alle kinderen en Fran gaan terug naar de klas. "Wat denken jullie van de bieb?" vraagt de juf. "Wat is hij groot!" zegt Fran. "Ja - zegt Mira- er zijn ook veel boeken!" "Mijn mama gaat ook naar de bieb'" zegt Fran. En als Fran de dag daarna naar de bieb gaat, loopt ze zelf naar de leeshoek.

19:34 Gepost door Kidsfun, in samenwerking met gezondheidshoekje.com in Knutselen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kinderverhalen |  Facebook |

Kleurplaten

Kleurplaten-cursus

Websites met mooie kleurplaten

donaldtoontpotlood

(klik op de website-naam bovenaan elke rubriek)

 • Kleurplaten.nl
  • Ko en kiki
  • vakantieparken
  • jip
  • jappa
  • petite suisse
  • vakantie
  • ernst, bobby en de rest
  • biba boerderij
  • fortis
  • litlest petshop
  • walibi
  • nijntje
  • sprookjes camping
  • look-o-look
  • fur real friends
  • my little pny
  • het land van jan klaassen
  • figuren
  • dieren
  • sporten
  • feestdagen
  • tv figuren
  • voertuigen
  • paddington
  • mandala
  • beroepen
  • griezels
  • peuters
  • diversen
  • disney
  • liefde
  • cultuur
  • muziek
  • dood
 • Vanhovesiemons
  • Disney
  • Cartoons
  • Nijntje
  • Musie
  • Mickey mouse
  • Pooh
  • Snoopy
  • feestdagen
  • koning
  • seizoen
 • Speelzolder
  • Cultuur, landen
  • Alfabet
  • Sporten
  • Dieren
  • Hemelfiguren
  • Muziek
  • EHBO
  • fantasiefiguren
  • Sprookjes
  • Cartoons
  • Natuur
  • Feestdagen
 • Diddlesite
 • Winx
 • Onthaalmoeder
  • K3
  • Pumba
  • Disney
  • Dora
  • Feestdagen
  • Pokémon
  • Meet the Robinssons
  • Cars
  • Dieren
 • Geronimo Stilton
 • Kleurplezier
  • Eenvoudige figuren
  • Ballon
  • Fruit
  • Dieren
  • Beertjes
  • Sporten
  • Voertuigen
  • Kinderen
  • Pingu
  • Nijntje
 • Schelde
  • het strand
 • Schoolplaten
  • Militair
  • Muziek
  • Milieu
  • media
  • Land & tuinbouw
  • Religie
  • Ruimtevaart
  • Speelgoed
  • Spelletjes
  • Tekenaars
  • Tijd
  • Vakantie
  • Verkeer
  • Voeding
  • Voertuigen
  • Zomer
  • Aardrijksunde
  • Bekende pesonen
  • Beroepen
  • Brandweer
  • Cirucs
  • Dieren
  • Familie
  • Feestdagen
  • Film & tevelisie
  • Gebouwen
  • Gezondheid
  • Hobby
  • Humanitaire organisatie's
 • Donald Duck
 • BBC
  • Brum
  • Bob de Bouwer
 • Kleurplaten.org
  • Bumba
  • Gebouwen
  • Nijntje
  • Tour de France
  • Donald Duck
  • Beroepen
  • DIeren
  • Feestdagen
  • Mandala
  • Muziek
  • Pueter
  • Sport
  • Stipfiguren
  • Verjaardag
  • Voertuigen
  • Spelletjes

18:22 Gepost door Kidsfun, in samenwerking met gezondheidshoekje.com in Kleurplaten | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kleurplaten |  Facebook |

Spel & speelgoed

Spelen & speelgoed-cursus

Spel & speelgoed

daisykamthaarvanpop

Er zijn zóveel spelletjes die je kan spelen met je kind. Er zijn zelf spelletjes die je speelt met je kind, zonder dat je dikwijls door hebt dat het een spelletje is voor je kind. Kijk maar:

 • Wandel met je kind in huis rond en toon hem voorwerpen die je benoemt. Als je kind al wat ouder is, kan het kind je laten nazeggen
 • Streel het kindje terwijl je de lichaamsdelen benoemt
 • Maak ritmische bewegingen bij je kindje: vb zachtjes tokkelen op het rugje
 • Mobiles die je best op 20 à 30cm van de baby's hoofdje hangt. De mobile heeft best felle kleuren, beweegt en maakt muziek
 • Een blokkenstoof: dat is een speelmateriaal waarbij de kinderen een vorm moet stoppen in een doos die dezelfde vorm heeft
 • Kiekeboe spelletjes
 • Laat je kindje naar je toe stappen
 • Doe een hindernissenparcours met je kindje
 • Geef het kindje veilige materialen aan die muziek maken, zacht zijn, hard zijn, geluid maken, reflecteren etc.
 • Doe apenspelletjes (het kindje doet je na of jij doet het kindje na)
 • Blokken zijn super: je kind kan er alleen mee spelen, je kunt er samen mee spelen, je kunt er iets mee bouwen, je kunt ze omver gooien...
 • Een loopfiets kan voor uren plezier zorgen, binnen en buiten
 • Lappen poppen zijn leuk als er geen kleine onderdeeltjes aan vast zitten
 • Huishoudentje spelen is leuk: daarmee kunnen ze mama en papa nadoen.
 • Grotere kinderen kunnen spelen met grote rijgkralen.
 • Potjes vullen en legen met zand en water of een mengeling van beiden kunnen erg leuk zijn.
 • Boekjes kijken, in een tijdschrift bladeren, prentjes uitknippen of uitscheuren
 • Klei en verf kunnen voor uren speelplezier zorgen
 • Muziek
 • Voelmatten
 • Activity center
 • Rammelaars
 • Bijtringen kunnen buiten het verzachten van de pijn bij het uitkomen van de tandjes ook voor plezier zorgen.
 • Verkleedpartijtjes
 • Wandelingetjes maken
 • Fietsen
 • Zeepbellen blazen
 • Samen zingen, versjes opzeggen
 • Geef iets aan je kindje en laat het kindje dat voorwerp aan jou teruggeven terwijl je 'alsjeblieft' en 'dank je' zegt.
 • Babymassage
 • Samen in bad zitten
 • Poppenkast spelletjes
 • Schommelen
 • Rol een bal van en naar je kind
 • Verstoppertje spelen
 • Tikkertje spelen
 • Springtouw springen
 • Voorwerpen verzamelen
 • Gezelschapsspelletjes
 • Knuffelen
 • Zing een liedje met en/of voor het kindje
 • Doe het brabbeltaaltje van je kindje na
 • Doe de bewegingen van je kindje na: lachen, oogjes knipperen,...
 • Toon een voorwerp en verstop het dan. Toon het dan opnieuw en doe het dan opnieuw weg...
 • Kriebelen
 • Leg wat speelgoed een eindje voor je baby uit zodanig dat hij er naar toe moet kruipen
 • Een verhaaltje voorlezen is voor beide partijen aangenaam
 • Je kunt ook samen een verhaaltje verzinnen
 • Memory
 • Legpuzzels
 • Voor kinderen die het alfabet aanleren kan je kaartjes maken met het alfabet. En daarna maak je tekeningen van dieren, voorwerpen etc. De kinderen krijgen elk een kaartje en moeten in de tekeningen iets zoeken dat met dezelfde leter begint
 • Maak dierengeluiden en laat de kinderen raden van welk dier het geluid afkomstig is.
 • Leg een knikker voor je kind en laat het kind de knikker zo ver mogelijk wegblazen
 • Bellen blazen
 • Maak met plakband figuren op de grond en laat het kind over die figuren lopen.
 • Leg een fietsparcours aan
 • Zet hier en daar kegels in een ruimte en laat het kind de kegels omver vallen door de bal ertegen te rollen
 • Kijk samen naar het familie-album
 • Vingerspelletjes: 1 -2 - 3 -4, duimelotje...
 • Samen prentjes bekijken en zeggen wat jullie zien
 • Zeepbellen blazen

daisyheeftsneeuwvlokvast

17:00 Gepost door Kidsfun, in samenwerking met gezondheidshoekje.com in Spel & speelgoed | Permalink | Commentaren (0) | Tags: spelletjes, speelgoed, voorlezen |  Facebook |

Kinderschoenen

Ontwikkelings-cursus

Kinderschoenen aankopen en dragen

minimetmamaschoenen

Voor de eerste keer schoentjes kopen,is altijd iets speciaal: het is een teken dat je kindje zijn eerste stapjes gezet heeft en dat je hem/haar de beste mogelijkheden wil bieden om volwaardig te leren stappen. Je koopt schoentjes vanaf het moment dat het kindje kan stappen (rond 1.5 jaar), maar blootvoets stappen is ook goed als de ondergrond veilig is. Bij de aanschaf van kinderschoenen let je op verschillende za
ken:

 • de schoentjes dienen stevig te zijn
  • stevige zooltjes
  • sluitingen die de kleine zelf niet open kan prutsen
  • flexibele maar stabiele stof
 • leuke kleurtjes zullen extra aantrekkelijk zijn voor het kind
 • de stof is best ademend
 • de schoen dient passend te zijn
  • de tenen mogen in geen geval tegen de top zitten
  • de wreef mag ook in geen geval schuren
  • je kind moet direct gemakkelijk zitten in de schoenen
 • het is zeker niet de bedoeling dat je kind de ganse dag rondloopt met de schoenen. Doe ze aan op het moment dat je buiten gaat en doe ze ook weer af en als je binnenkomt.
 • controleer regelmatig of de schoenen nog passend zijn. De voetjes van je baby groeien in een snel tempo

15:51 Gepost door Kidsfun, in samenwerking met gezondheidshoekje.com in Ontwikkeling | Permalink | Commentaren (0) | Tags: schoenen, kledij, babyuitzet, grove motoriek |  Facebook |

09-08-08

Voorlezen & vertellen

Opvoedings-cursus

Verhaaltjes vertellen

daisymetboekophethoofd


Kinderen houden van verhaaltjes, dat weet iedereen wel. Waarop let je als je een verhaaltje leest óf verzint?

 • Zorg voor een rustige, stille, aangenaame ruimte
 • Zorg ervoor dat er niet te veel afleiding in de buurt is
 • Laat het kind dicht bij je zitten
 • Maak het verhaal levendig door mimiek te gebruiken, verschillende intonatie's, door eventueel arm bewegingen te gebruiken, door elk personage z'n eigen stem te geven...
 • Zorg voor een aangepast tempo: het tempo waarop het verhaal vertelt wordt zorgt ervoor dat het verhaal duidelijk zal zijn en draag eveneens zorg voor het tempo waarop je iets leest:dat kan ook voor enige spanning zorgen.
 • Tekeningen kunnen de fantasie van een kind een stuk op weg helpen maar de tekeningen mogen in geen geval de eigen fantasie overnemen
 • Zorg dat het verhaal op het niveau van het kindje ligt: een peuter heeft niets aan een verhaal over vb de eerste kus
 • Zorg ervoor dat er niet té veel verschillende figuren in het verhaal voorkomen: 5 verschillende figuren vb zijn moeilijk uiteen te houden als je ze niet ziet. Gemakkelijker is als je met figuren werkt die het kind al kent en het aantal figuren beperkt.
 • Zorg dat het verhaal gaat over zaken die het kind bezighoudt: op het potje gaan, een tandje verliezen, iemand's overlijden, een ziekenhuisbezoek,...
 • Zorg ervoor dat je het verhaal, dat je wil vertellen, perfect vanbuiten kent.
 • Probeer voor een inleiding te zorgen: vertel wat je gaat doen en eventueel ook waarom je dat gaat doen. Een voorbeeld: Saartje gaat binnenkort voor de eerste keer bij oma en opa overnachten. Mama wil Saartje daarop voorbereiden en kan zeggen: Saartje, nog 3 keer slapen en dan mag je naar oma en opa. Oma en opa ken je al: je hebt ze al een paar keer gezien hé. Wel, ik ga je eens een verhaaltje vertellen over een klein meisje dat ook bij haar oma en opa mocht gaan slapen...
 • Een verhaal dient ook afgesloten te worden: dat kan je doen door het verhaal te overlopen. Je kunt dat vb doen door vragen te stellen aan het kindje of het verhaal te linken aan je kind.

donaldligtteluisteren

22:28 Gepost door Kidsfun, in samenwerking met gezondheidshoekje.com in Opvoeding | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voorlezen, kinderpsychologie |  Facebook |